Algemene voorwaarden

adidas Creators Club

Welkom bij de Creators Club (de 'Club'), het lidmaatschapsprogramma van adidas. De Creators Club wordt georganiseerd door adidas Benelux B.V. met bedrijfsnummer 20034099 en geregistreerd adres op Hoogoorddreef 9a, 1101BA, Amsterdam Nederland en BTW-nummer NL 0039.03.175.B.01 ('adidas,' 'we/wij' of 'ons/onze'). Wanneer we verwijzen naar 'u' of 'uw' bedoelen we u, de persoon die deze algemene voorwaarden (de 'voorwaarden') leest. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw deelname aan de Club en door deel te nemen aan de Club, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.  Door lid van de Club te worden, gaat u er ook mee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van onze website, die u kunt inzien op https://www.adidas.nl/help-topics-terms_and_conditions.html ('algemene voorwaarden eCom').

Lees deze voorwaarden zorgvuldig.

1.     WIE KOMEN IN AANMERKING

Om deel aan de Club te nemen, moet u minstens 16 jaar oud zijn en legaal in Nederland verblijven.  Als u ten minste 16, maar jonger dan 18 jaar oud bent (of de volwassen leeftijd op uw locatie), moet u ook toestemming hebben van uw ouder of voogd vóórdat u zich bij de Club inschrijft en uw ouder of voogd moet deze voorwaarden lezen en hiermee instemmen.  Door u aan te melden voor en deel te nemen aan de Club, bevestigt u dat u aan deze vereisten voor deelname voldoet. 

Voor een globaal overzicht over hoe u lid kunt worden van de Club, hoe u punten kunt verdienen, wat de beschikbare beloningen zijn en hoe u de beloningen kunt verzilveren, gaat u naar https://www.adidas.nl/creatorsclub . U kunt het gedeelte met Veelgestelde vragen (FAQ) over de Club ook raadplegen door te klikken op https://www.adidas.nl/help?hcid=HCID_ACCOUNT_NEWSLETTER. Lees hieronder voor meer informatie.

2.     DEELNAME AAN DE CLUB

Als u voldoet aan de bovenstaande criteria, kunt u lid worden van de Club door een registratieformulier in te vullen op www.adidas.nl, in de mobiele adidas-apps of in adidas-winkels. Er is geen aankoop vereist om lid te worden van de Club. Er is slechts één account per persoon toegestaan. Als u lid wordt van de Club, stemt u ermee in dat u ware, juiste, actuele en volledige informatie over uzelf verstrekt en bijhoudt, zoals op het registratieformulier wordt gevraagd.

3.     PUNTEN VERDIENEN

Als lid van de Club verdient u punten voor aankopen (behalve bij het gebruik van of het kopen van cadeaubonnen) die u doet op de Nederlandse versie van onze officiële website www.adidas.nl (de 'website'), de Nederlandse versie van onze officiële toepassing voor mobiele apparaten de adidas App en de Confirmed App (de 'apps') of in deelnemende adidas-winkels in Nederland, zoals uiteengezet in bijlage A bij deze voorwaarden (de 'winkels') (samen de 'deelnemende kanalen'). Voor elke bestede € 1 verdient u 10 punten.

Aankopen omvatten aankopen van producten tegen normale prijzen en producten in de aanbieding. Aankopen in andere winkels dan de deelnemende kanalen komen niet in aanmerking voor punten (zelfs als u adidas-producten koopt). Als u gekochte artikelen retourneert, worden de punten die zijn verdiend met die artikelen afgetrokken van uw puntentotaal.

Naast punten verdienen voor aankopen, kunt u ook punten verdienen via bepaalde interacties met ons. Het aantal beschikbare punten geldt zoals is uiteengezet op  www.adidas.nl/creatorsclubrewards. Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 • Welkomstbonus: wanneer u zich voor het eerst met succes als lid van de Club aanmeldt, zetten we automatisch punten op uw account om u voor uw deelname te bedanken.
 • Profielbonus: als u een volledig profiel op de app of website indient, krijgt u extra punten toegekend. Deze profielbonus kan slechts éénmaal worden verdiend. Voor latere wijzigingen aan uw profiel worden geen punten toegekend, tenzij dit expliciet door ons op dat moment wordt aangegeven.
 • Productbeoordelingen: u kunt punten sparen door een beoordeling van adidas-producten op de website of in de app te plaatsen. U stemt er hierbij mee in dat uw productbeoordelingen voor het publiek zichtbaar zijn. U ontvangt alleen punten voor maximaal 10 beoordelingen per kalenderjaar. Voor alle duidelijkheid: u bent vrij om de inhoud van uw beoordeling te bepalen op voorwaarde dat u voldoet aan de Voorwaarden voor klantbeoordelingen en -recensies die u worden voorgelegd bij het indienen van uw beoordeling:

 • Verjaardagsbonus: op basis van uw lidmaatschapsniveau kunt u in aanmerking komen voor bonuspunten op uw verjaardag. Deze worden automatisch op uw lidmaatschapsaccount bijgeschreven. Bonuspunten voor verjaardagen worden slechts éénmaal per kalenderjaar toegekend.

Van tijd tot tijd kunnen we, naar eigen goeddunken, interacties veranderen, stopzetten of toevoegen waarbij u punten kunt verdienen en kunnen we het aantal verdiende punten wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Om de betreffende punten voor uw aankopen of interacties te ontvangen, moet u de identificatie van uw adidas-lidmaatschap (e-mailadres of lidmaatschaps-ID) in de winkels overleggen of u bij uw adidas-account op de website of de app aanmelden. In het geval u geen betreffende punten kunt ontvangen, omdat u niet bent aangemeld of uw identificatie niet als bewijs wordt geaccepteerd, kunt u met het vereiste bewijs contact opnemen met het klantenserviceteam van adidas op https://www.adidas.nl/help om de punten voor uw aankopen of interacties te ontvangen.

Bestaande houders van een adidas-account kunnen punten verdienen vanaf de dag dat ze naar de Club zijn gemigreerd en eerdere transacties of interacties komen niet voor punten in aanmerking. Nieuwe leden beginnen punten te verdienen vanaf de datum dat ze zich voor de Club registreren, en eerdere transacties of interacties komen niet in aanmerking voor punten, behalve als u uw e-mailadres heeft opgegeven (voor contactdoeleinden met betrekking tot het lidmaatschap van de Club) tijdens een aankoop in onze winkels en u vervolgens lid wordt van de Club, in welk geval we u de punten voor die aankoop aan uw Club-lidmaatschap zullen toewijzen. Startdatums voor lidmaatschappen van de Club kunnen voor leden variëren, en zijn afhankelijk van hun accounttype.

4.     GELDIGHEIDSDUUR PUNTEN

De Club-punten zijn 12 maanden geldig. Deze periode eindigt altijd aan het eind van de maand. Als je punten hebt verdiend op 9 juni 2019, vervallen ze op 30 juni 2020, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door adidas. Punten kunnen niet onderling uit worden gewisseld. Punten hebben geen geldelijke waarde en kunnen niet in worden gewisseld voor geld.

5.     CLUBNIVEAUS

De Creators Club heeft vier aparte niveaus. Door punten te verdienen klim je naar een steeds hoger niveau.

Challenger is het instapniveau voor leden met 0-999 punten. Je hoeft alleen maar lid te worden van de Club om deel uit te maken van dit niveau en je hoeft geen aankoop te doen op dit niveau.

Playmaker is niveau 2 voor leden met 1000 – 2999 punten. Game-Changer is niveau 3 voor leden met 3000 – 8999 punten. Icon is niveau 4 voor leden met 9000 punten en meer.

Je kunt naar de hogere niveaus van Playmaker, Gamechanger en Icon klimmen door het vereiste aantal punten te verdienen. Doe dit binnen 12 maanden aan het eind van de maand van registratie, of je huidige niveaudeelname (het 'lidmaatschapsjaar'). Op hogere niveaus (zoals Playmaker, Gamechanger en Icon) krijg je toegang tot nog betere voordelen. Als je naar een hoger niveau klimt omdat je een aankoop hebt gedaan van een of meerdere van onze producten, behouden wij ons het recht voor om deze niveau stijging uit te stellen voor een periode die gelijk staat aan de toepasselijke retourperiode voor het of de gekochte product(en).

Je moet voldoen aan de eisen van herkwalificatie aan het eind van je lidmaatschapsjaar om je huidige niveau te behouden. Zo niet, zak je een niveau. Door producten te retourneren, kun je een niveau zakken. Als niveau-upgrades worden bereikt door punten te verwerven via aankopen van onze producten, behouden we ons het recht voor deze upgrade uit te stellen voor een periode die gelijk is aan de toepasselijke retourperiode voor het gekochte product/de gekochte producten.

6.      NIVEAUKWALIFICATIE

Als je het niveau van Playmaker, Gamechanger of Icon hebt en je verdient te weinig punten gedurende de huidige herkwalificatieperiode, zak je een niveau. Het corresponderende niveau waarnaar je afzakt is het eerstvolgende lagere niveau, ongeacht het aantal kwalificatiepunten dat je voor deze datum hebt verzameld.

De herkwalificatieperiode start op de datum waarop je het nieuwe niveau hebt bereikt en eindigt 12 maanden later, altijd aan het eind van de maand. Het aantal punten dat je nodig hebt om je te herkwalificeren voor het huidige niveau staat gelijk aan de minimale hoeveelheid punten die vereist is voor dat niveau.

Punten die je verdient na je laatste niveautoetreding tellen mee voor je herkwalificatiepunten. De nieuwe herkwalificatieperiode start op de precieze datum van die niveau-upgrade en eindigt 12 maanden later aan het eind van de maand. Nadat je een niveau bent gestegen worden je herkwalificatiepunten teruggezet naar 0.

Als je te weinig punten verdient voor je niveau gedurende de huidige herkwalificatieperiode, zak je een niveau. Dit vindt plaats na de laatste dag van de herkwalificatieperiode, altijd aan het eind van de maand.

Als je een niveau zakt, begint je nieuwe herkwalificatieperiode op de exacte datum waarop je een niveau zakte en eindigt 12 maanden later aan het eind van de maand, tenzij je een niveau stijgt gedurende deze periode. Nadat je een niveau bent gezakt, worden je herkwalificatiepunten teruggezet naar 0. Als een lid te weinig punten verdient voor zijn of haar niveau gedurende de herkwalificatieperiode, zakt hij/zij een niveau. Dit vindt plaats na de laatste dag van de herkwalificatieperiode, altijd aan het eind van de maand.

7.     BELONINGEN

Binnen elk van de bovengenoemde niveaus wordt een reeks nieuwe beloningen verkrijgbaar voor leden, zoals hier wordt uiteengezet: www.adidas.nl/creatorsclubrewards.

U kunt de beloningen in uw huidige niveau en de niveaus eronder verzilveren. Een Game-Changer kan bijvoorbeeld niet alleen de beloningen op het niveau Game-Changer verzilveren, en ook de niveaus Playmaker en Challenger (met uitzondering van de kortingsbonnen voor deelname aan de lagere niveaus).

Bepaalde beloningen zijn pas beschikbaar wanneer u akkoord gaat met de afzonderlijke algemene voorwaarden die van toepassing zijn op die beloning. Deze worden ter beschikking gesteld bij het inwisselen van die beloning. Daarnaast zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing op de volgende specifieke beloningen:

 • Kortingsbonnen: dit zijn kortingsvouchers voor eenmalig gebruik die beschikbaar komen wanneer u overgaat naar een nieuw niveau. Hiervoor gelden een beperkte geldigheidsduur en maximale kortingswaarden, waarvan de details na ontvangst van de kortingsvouchers aan u worden meegedeeld. Op bepaalde producten zijn mogelijk uitzonderingen van toepassing. Deze kortingsbonnen mogen niet met andere aanbiedingen of kortingen worden gecombineerd.
 • Vroegtijdige toegang tot productlanceringen: u krijgt vroegtijdig toegang tot bepaalde productlanceringen van adidas. Hierbij zijn lanceringen van Hype-producten uitgesloten en deze zijn afhankelijk van vooraf toegewezen voorraadbeschikbaarheid voor leden.
 • Runtastic Premium-abonnement: u ontvangt een jaarabonnement op Runtastic Premium. Voor alle duidelijkheid: het abonnement kan worden ingetrokken als het retourneren van een bestelling resulteert in een niveaudowngrade.
 • Gratis personalisatie: deze beloning geeft u het recht om uw producten via de deelnemende kanalen gratis te personaliseren. Dit is beperkt tot maximaal 10 aanvragen voor productaanpassing per lidmaatschapsjaar.
 • Toegang met prioriteit tot Hype: u ontvangt toegang met prioriteit tot lanceringen van Hype-producten. Dit garandeert echter niet dat u bij deelname het Hype-product ontvangt. Deze beloning is afhankelijk van de beschikbaarheid van lanceringen van Hype-producten.
 • Vroegtijdige toegang tot aanbiedingen: u kunt vroegtijdig toegang krijgen tot bepaalde aanbiedingen die we beschikbaar stellen. De duur van vroegtijdige toegang kan variëren tussen aanbiedingen en kan ook afhankelijk zijn van uw niveau op het moment van de aanbiedingen. Onze standaard algemene voorwaarden voor aanbiedingen zijn ook van toepassing.

Specifieke beloningen (ongeacht of dit producten of ervaringen betreffen) zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt en kunnen, naar eigen goeddunken en op elk moment, zonder kennisgeving, door ons worden gewijzigd, onderbroken, beperkt en vervangen.

8.     GEBRUIK VAN ACCOUNT

U bent er zelf verantwoordelijk voor om uw wachtwoord en account vertrouwelijk te houden en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of in uw account plaatsvinden. De Club is alleen voor uw persoonlijke gebruik. U mag de identificatie en/of het wachtwoord van uw adidas-lidmaatschap niet delen of op een andere manier voor anderen toegankelijk maken. U moet het klantenserviceteam van adidas onmiddellijk informeren (details zoals hieronder in clausule 12 uiteengezet) over elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging.

U gaat ermee akkoord dat u:

 • uw lidmaatschap van de Club niet voor commerciële doeleinden zult openen, gebruiken, reproduceren, wijzigen, downloaden, verkopen, overdragen, publiceren of anderszins voor commerciële doeleinden zult beschikbaar maken;
 • geen handelingen zult verrichten of acties zult nemen die de werking van de Club zouden kunnen beschadigen, verstoren of anderszins belemmeren;
 • uw lidmaatschap van de Club niet zult misbruiken of gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden (waaronder het verzenden van computervirussen via uw account of het gebruik van uw account op een manier die discriminerend, aanstootgevend, beledigend, kwaadwillig, lasterlijk is of op enige andere wijze inbreuk maakt op de rechten van iemand anders of deze schendt); en
 • geen enkele van uw beloningen of exclusieve promotieaanbiedingen zult overdragen, verkopen of ruilen (of pogen te overdragen, verkopen of ruilen).

9.     BEËINDIGING; VERVALLEN; WIJZIGINGEN AAN DE CLUB

U kunt uw lidmaatschap van de Club op elk gewenst moment annuleren door u aan te melden op uw account op de website of de app

We kunnen uw lidmaatschap van de Club op elk gewenst moment annuleren, als we vaststellen dat u (a) niet in aanmerking komt overeenkomstig clausule 1 hierboven, (b) inbreuk heeft gepleegd op een van deze voorwaarden, algemene voorwaarden eCom, enige toepasselijke productvoorwaarden, algemene verkoopvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving, of (c) als u zich heeft bezighouden met misleiding, valsheid in geschrifte, fraude of op enige andere manier misbruik van de Club heeft gemaakt. 

We behouden ons het recht voor om sommige of alle punten of beloningen in te trekken als we vaststellen dat u punten of een beloning heeft ontvangen vanwege een fout, door bedrog of misleiding of op enige andere manier die niet is toegestaan.

Als u of wij uw lidmaatschap van de Club annuleren, verliest u uw al uw verzamelde punten.  Als u uw lidmaatschap annuleert, kunt u opnieuw lid van de Club worden door u te registreren op de website of de app.  Als u opnieuw lid van de Club wordt, worden uw eerder verdiende punten niet naar uw nieuwe lidmaatschap van de Club overgezet.

We kunnen van tijd tot tijd kleine wijzigingen aan deze algemene voorwaarden aanbrengen (bijvoorbeeld: als de wet wordt gewijzigd, betekent dit dat we deze algemene voorwaarden moeten wijzigen). Controleer deze algemene voorwaarden regelmatig om er zeker van te zijn dat u de actuele voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op uw lidmaatschap van de Club.

We zullen u binnen zes maanden een schriftelijke kennisgeving verstrekken bij eventuele belangrijke wijzigingen aan deze algemene voorwaarden, als deze een wezenlijk negatieve invloed op u zullen hebben of als we ervoor kiezen om de Club te beëindigen.

10. DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Als wij niet aan deze algemene voorwaarden voldoen, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt, als dit/deze een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze algemene voorwaarden of onze nalatigheid, maar we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is te voorzien als het een voor de hand liggend gevolg betreft van onze schending of als het door u en ons was overwogen op het moment dat we deze algemene voorwaarden overeenkwamen.

Niets in deze algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor:

 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • fraude of een frauduleuze, verkeerde voorstelling van zaken; of
 • elke kwestie waarvoor het uitsluiten of beperken van onze aansprakelijkheid onwettig voor ons zou zijn.

Niets in deze algemene voorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten. Advies over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij uw plaatselijke adviesbureau voor burgers of bureau voor handelsnormen.

Voor zover wettelijk toegestaan, zal onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot enig geleden verlies of enige geleden schade die voortvloeit uit of in verband staat met deze algemene voorwaarden, ongeacht of deze betrekking heeft op een contract, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of op schending van de wettelijke plicht, of op enige andere manier, het bedrag van € 100 niet overschrijden.

11. TOEPASSELIJK(E) RECHT EN RECHTSGEBIED

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Dit heeft geen invloed op de toepasselijke verplichte rechten volgens de wetgeving van het land waar u woont.

U kunt elk geschil dat zich op grond van deze algemene voorwaarden voordoet, naar uw goeddunken, ofwel voorleggen aan de bevoegde rechtbank van Amsterdam, ofwel aan de bevoegde rechtbank van uw land van normaal verblijf als dit land van normaal verblijf een EU-lidstaat is. Deze rechtbanken, met uitzondering van alle andere rechtbanken, zijn bevoegd om een geschil te beslechten. We zullen alle geschillen die uit deze algemene voorwaarden kunnen voortkomen, voorleggen aan de bevoegde rechtbank van uw land van normaal verblijf als dit land een EU-lidstaat betreft of anders aan de bevoegde rechtbank van Amsterdam, Nederland.

12. OVERIGE

Elk van de clausules van deze algemene voorwaarden geldt afzonderlijk. Als enige rechtbank of relevante instantie beslist dat een van de clausules onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de resterende clausules onverminderd van kracht.

Als we niet benadrukken dat u enige van uw verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden nakomt, of als we onze rechten jegens u niet afdwingen, of als we hierbij vertraging oplopen, betekent dat niet dat we afstand doen van onze rechten en dit zal niet betekenen dat u niet aan die verplichtingen hoeft te voldoen. Als we afstand nemen van een verzuim door u, zullen we dit alleen schriftelijk doen, en dat betekent niet dat we automatisch afstand nemen van eventuele latere verzuimen door u.

Als u meer informatie wilt over online geschillenbeslechting, volg dan deze koppeling naar de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze koppeling wordt verstrekt zoals wordt vereist uit hoofde van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad, uitsluitend ter informatie. We zijn niet verplicht om deel te nemen aan online geschillenbeslechting.

13. CONTACT MET ONS

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden of de Club of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen door te klikken op https://www.adidas.nl/help.

BEWAAR EEN EXEMPLAAR VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR UW ADMINISTRATIE EN CONTROLEER DE WEBSITE OF APP VAN ADIDAS REGELMATIG VOOR WIJZIGINGEN AAN DEZE VOORWAARDEN.

Laatst bijgewerkt: mei 2021.

Bijlage 1: deelnemende winkels

WINKEL

ADRES

PLAATS

LAND

Amsterdam

Leidsestraat 7

Amsterdam

Netherlands

Haarlem

Grote Houtstraat 105

Haarlem

Netherlands

Rosendaal

100 Rosada Fashion Outlet (Unit 100/102)

Rosendaal

Netherlands

Roermond, Stadsweide

Stadsweide 594

Roermond

Netherlands

Amsterdam

Sugar City Plaza 77, Unit A58-66

Halfweg

Netherlands

Lelystad, Bataviaplein 339

Bataviaplein 339

Lelystad

Netherlands