alert-erroralert-infoalert-successalert-warningbroken-imagecheckmarkcontact-emailcontact-phonecustomizationforbiddenlockedpersonalisation-flagpersonalizationrating-activerating-inactivesize-guidetooltipusp-checkmarkusp-delivery-cashusp-delivery-delayusp-delivery-eveningusp-delivery-same-dayusp-delivery-storeusp-deliveryusp-exchangeusp-free-returnsusp-gift-cardusp-klarnausp-salearrow-backarrow-downarrow-left-longarrow-leftarrow-right-longarrow-rightarrow-upbag-activebag-inactivecalendar-activecalendar-inactivechatcheckbox-checkmarkcheckmark-fullclipboardclosecross-smalldownloaddropdowneditexternal-linkfilterfullscreenhamburgerhd-filledhd-outlinehide-activehide-inactivelocate-targetlockminusnotification-activenotification-inactivepause-outlinepin-smallpinplay-filledplay-outlineplusprofilereloadsd-filledsd-outlinesearchsharesound-off-filledsound-off-outlinesound-on-filledsound-on-outlinesubtitles-cc-filledsubtitles-cc-outlinesubtitles-filledsubtitles-outlinewishlist-activewishlist-inactivezoom-outzoomfacebookgoogleinstagram-filledinstagrammessengerpinterestruntastictiktok-defaulttiktoktwittervkwhatsappyahooyoutube

Algemene voorwaarden adidas

Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken: 1. Inleiding; 2. Productverkoopvoorwaarden met inbegrip van de algemene voorwaarden voor adidas Gift Cards ende algemene voorwaardenadidas Hype; 3. Gebruik van het Platform; 4. Verkoopvoorwaarden Digitale Content en Digitale Diensten; en 5. Diversen, alsmede beleid, voorwaarden of documenten waarnaar een link is opgenomen in deze voorwaarden (gezamenlijk de “algemene voorwaarden”).

 

1. INLEIDING

Als u een bestelling voor een van onze producten plaatst viawww.adidas.nl, de adidas -app (de “App”) of via een andere website of app waarin we naar deze algemene voorwaarden verwijzen (hierna gezamenlijk te noemen: het “Platform”), komt nadat u een bevestiging heeft ontvangen dat uw bestelling is geaccepteerd, tussen u enadidas Benelux B.V, vennootschapsnummer 20034099 statutair gevestigd te Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam Nederland, btw-nummer NL 0039.03.175.B01,een koopovereenkomst tot stand, waarop deze algemene voorwaarden en met name de onderstaande productverkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

Als u een App downloadt en installeert of een adidas-account aanmaakt, gaat u eveneens een overeenkomst aan met bovengenoemde adidas-rechtspersoon. Deze algemene voorwaarden, en in het bijzonder de voorwaarden voor gebruik van het Platform (hoofdstuk 3), zijn daarop eveneens van toepassing. Voor zover het verstrekken van persoonsgegevens voor het gebruik van het Platform of het aanmaken van de adidas-account volgens het toepasselijke recht geldt als betaling, zijn ook de Verkoopvoorwaarden Digitale Content en Digitale Diensten (hoofdstuk 4) van toepassing.

adidas AG is de moedermaatschappij van de adidas Group, die meerdere gelieerde ondernemingen omvat, waaronderadidas (Benelux B.V)(hierna te noemen: "adidas/wij/ons").

2. PRODUCTVERKOOPVOORWAARDEN met inbegrip van de algemene voorwaarden voor adidas Gift Cards en vanadidas Hype

Lees deze verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat u online via het Platform producten bestelt.

2.1 Wanneer zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing?

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten door ons. Dit betekent dat u instemt met deze verkoopvoorwaarden wanneer u (i) een Product bestelt via het Platform, (ii) een Product bestelt via een webpagina die rechtstreeks aan het Platform is gekoppeld of (iii) een aanbieding voor een Product van ons aanvaardt. Van deze verkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken met onze schriftelijke toestemming.

2.2 Producten

Wij hebben verschillende soorten producten, waaronder (1)fysieke producten die volledig door ons zijn ontworpen en gemaakt (‘standaardproducten’) maar ook(2)fysieke producten die weliswaar door ons zijn ontworpen maar door u kunnen worden gepersonaliseerd door uw eigen content toe te voegen, zoals uw naam, een speler of een nummer (‘gepersonaliseerde producten’) en (3) fysieke en elektronische gift cards, ongeacht of deze gift cards zijn gepersonaliseerd als die functionaliteit is aangeboden (“Gift Cards”),gezamenlijk te noemen: ‘producten’.

Voor producten van een ‘limited edition’ of ‘limited production’ kunnen extra restricties gelden, bijvoorbeeld beperkingen ten aanzien van het aantal van dergelijke producten per consument. Deze extra restricties zullen via het Platform onder uw aandacht worden gebracht.

Alle producten die op het Platform worden getoond, worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat het Platform de daadwerkelijk beschikbare voorraad weergeeft, kan het dus voorkomen dat een op het Platform getoond product toch niet meer verkrijgbaar is.

Kleine kleurverschillen en andere afwijkingen in producten zijn mogelijk als gevolg van verschillende beeldopname- en weergavetechnologieën of andere technische factoren. Adidas is niet aansprakelijk voor dergelijke verschillen en afwijkingen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan typefouten, productomschrijvingen of kennelijke fouten op hetPlatform.

2.3 Voorwaarden voor het aangaan van een overeenkomst met adidas

U moet 16 jaar of ouder zijn om producten te kopen via het Platform.

U mag alleen als consument bestellen via het Platform, dus niet als wederverkoper.

U garandeert dat de gegevens die u in uw verzoek of bestelling aan ons verstrekt, juist en volledig zijn.

2.4 Hoe komt een overeenkomst met u tot stand?

Het onderstaande geldt voor alle soorten producten. Alle informatie op het Platform is slechts een ‘uitnodiging om te kopen’. U gaat ermee akkoord dat uw bestelling een aanbod is om de producten te kopen die in uw bestelling staan vermeld.

Alle bestellingen die u plaatst, moeten eerst door ons worden aanvaard. Wij hebben te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren en/of een bestelling te weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens u of derden ontstaat. Als wij uw bestelling niet binnen tien werkdagen hebben bevestigd, wordt deze geacht te zijn geweigerd.

Wij kunnen naar eigen inzicht besluiten om uw bestelling niet te accepteren. Mogelijke gevallen waarin wij uw bestelling niet aanvaarden zijn:

 1. wanneer een op het Platform getoond product niet (meer) beschikbaar is;
 2. wanneer wij geen autorisatie voor uw betaling kunnen krijgen;
 3. wanneer er verzendbeperkingen gelden voor een product;
 4. wanneer er bij een op het Platform getoond product sprake is van een (overduidelijke) fout, zoals een verkeerde prijs of een onjuiste omschrijving of afbeelding.
 5. wanneer wij uw bestelling om technische redenen niet kunnen verwerken;
 6. wanneer wij weten of redelijkerwijze vermoeden dat een bestelling is geplaatst met behulp van of via software of een robot, crawler, spider of ander geautomatiseerd middel of apparaat.

Indien wij (een deel van) uw bestelling niet aanvaarden, hebben wij het recht (een deel van) uw bestelling te annuleren zonder enige aansprakelijkheid jegens u of derden. Na annulering zullen wij het bedrag dat u voor de geannuleerde bestelling (of het geannuleerde deel daarvan) heeft betaald, uiteraard restitueren.

In de hierboven onder a t/m f genoemde situaties behouden wij ons het recht voor om uw bestelling na de totstandkoming van de koopovereenkomst alsnog te annuleren en dus de koopovereenkomst op te zeggen. Na annulering zullen wij het bedrag dat u voor de geannuleerde bestelling (of het geannuleerde deel daarvan) heeft betaald, uiteraard restitueren.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, sturen wij u een bevestiging per e-mail met uw bestelnummer, details van de producten die u heeft besteld en details van eventuele bezorgdiensten. Er is pas sprake van aanvaarding van uw bestelling en van totstandkoming van een koopovereenkomst voor de producten tussen u en ons wanneer u:

 1. een bevestiging van ons ontvangt dat de producten vanuit ons magazijn naar u zijn verzonden;
 2. ofwel een bevestiging van de vervoerder ontvangt dat de producten klaarliggen om door u te worden afgehaald (als deze optie beschikbaar is op het Platform en u ervoor heeft gekozen om deze bij een vestiging van de vervoerder af te halen) of dat de vervoerder de producten op het afhaalpunt heeft opgeslagen;
 3. een bevestiging ontvangt datde producten voor u klaarstaan om afgehaald te worden in een bepaalde adidas-winkel, indien deze mogelijkheid voor uw bestelling op het Platform wordt geboden en u ervoor heeft gekozen de door u op het Platform bestelde en betaalde producten bij een adidas-winkel op te halen (Click & Collect).Indien u uw product(en) niet bij een bepaalde adidas-winkelbinnen de daartoe in deze e-mail gesteldetermijnafhaalt, zullen wij het product weer te koop aanbieden enautomatisch de restitutieprocedure in gang zetten conform ons retourbeleid in artikel 2.13-2.15.

NB: Het kan zijn dat de Click & Collect-service die beschikbaar is op het Platform in uw land, niet de mogelijkheid biedt om producten via het Platform te bestellen en te betalen (zoals beschreven onder 2.4.iii), maar wel om producten via het Platform te reserveren en vervolgens in eenadidas-winkel ter plaatse te kopen en te betalen. Een dergelijke Click & Collect-reservering is alleen mogelijk in bepaaldeadidas-winkels, namelijk die welke u tijdens het bestellen via het Platform kunt kiezen. Als u het gereserveerde product koopt, sluit u een koopovereenkomst met de door u gekozenadidas-winkel ter plaatse. Dit betekent dat u de producten slechts kunt retourneren bij dezelfde winkel waar u ze heeft gekocht en conform het retourbeleid van die winkel. De onderstaande artikelen 2.13, 2.14 en 2.15 zijn daarom niet van toepassing omdat deze alleen gelden voor het retourneren van producten die via het Platform zijn gekocht.

2.5 Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom vanadidastotdat u alle op grond van een of meer overeenkomsten aan ons verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan, inclusief de kosten van eerdere of latere leveringen of deelleveringen. U mag producten niet verkopen, vervreemden of bezwaren totdat de volledige eigendom op u is overgegaan.

2.6 Behandeling van producten

Wij wijzen u op de was- en onderhoudsvoorschriften die op de labels in de producten staan gedrukt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist behandelen van producten, inclusief behandeling daarvan die in strijd is met de voorschriften.

2.7 Een bestelling annuleren

Los van uw herroepingsrecht is het in beperkte gevallen mogelijk om een bestelling van standaardproducten te annuleren. Voor meer informatie, zie hetHelp-gedeelte van het Platform.

2.8 Prijs

De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Prijzen staan vermeld in euro’s (€).Adidasbehoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren voordat u een bestelling heeft geplaatst.

Wij behouden ons het recht voor om speciale aanbiedingen of kortingen op ieder moment te wijzigen, te beperken of te beëindigen.

Wij kunnen bezorgkosten in rekening brengen. De bezorgkosten variëren per product en per type bezorging. Voor meer informatie, zie artikel 2.12 of kijk onderBezorgingin het Help-gedeelte van het Platform. Eventuele bezorgkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht, gespecificeerd en opgeteld bij het totale bedrag van de bestelling.

2.9 Betaalmethoden

Kijk onder het Help-gedeelte van het Platform voor informatie over beschikbarebetaalmethoden.

Adidasbehoudt zich het recht voor om voor iedere bestelling een individuele credit check (kredietwaardigheidscontrole) uit te voeren overeenkomstig dePrivacyverklaringvanadidas. Afhankelijk van de uitkomst daarvan behoudtadidaszich het recht voor om bepaalde betaalmethoden te weigeren.

2.10 Facturen

Indien wij ervoor kiezen of wettelijk verplicht zijn om een factuur uit te schrijven of beschikbaar te maken, behouden wij ons het recht voor om dit in elektronische vorm te doen en u stemt daarmee in.

2.11 Speciale aspecten van gepersonaliseerde producten

U kunt uw eigen tekst toevoegen om een product te personaliseren. Dat kan uw naam zijn, een spelersnaam en ‑nummer, of u kunt zo creatief zijn als u maar wilt. Houd het wel netjes. Wij behouden ons het recht voor om ongepast taalgebruik en merknamen te verwijderen. Houd er ook rekening mee dat sommige speciale tekens niet door ons systeem worden ondersteund.

Wij verzoeken u om geen namen, woorden of formuleringen te gebruiken, te uploaden, aan te leveren, te kopiëren of anderszins openbaar te maken die:

 1. de naam weergeven of bevatten van producten, diensten, ondernemingen, organisaties of evenementen die aan iemand anders toebehoren;
 2. de naam of bijnaam van een (nog levende of overleden) beroemdheid weergeven of bevatten;
 3. inbreuk (kunnen) maken op handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden;
 4. bedreigend zijn, aanzetten tot geweld, lasterlijk, obsceen, discriminerend, opruiend, seksueel expliciet of anderszins in strijd met de wet zijn; en/of
 5. naar het oordeel vanadidasanderszins onaanvaardbaar zijn.

adidasbehoudt zich het recht voor om personaliseringen, namen, woorden of formuleringen (of combinaties daarvan) af te wijzen die in een van de bovenstaande categorieën vallen. In dat geval wordt uw bestelling geannuleerd. Daarnaast heeftadidashet recht een vergoeding te eisen die gelijk is aan de waarde van de bestelde producten.

NB: Wanneer u een bestelling voor gepersonaliseerde producten plaatst:

 1. verklaart en garandeert u dat de namen, woorden of formuleringen die u gebruikt, uploadt, aanlevert, kopieert of anderszins openbaar maakt ten behoeve van uw gepersonaliseerde product, niet in een van de bovenstaande categorieën vallen;
 2. stemt u ermee in omadidasen gelieerde ondernemingen te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle kosten, onkosten, schade, verlies en aansprakelijkheid dieadidasof gelieerde ondernemingen lijden of oplopen als gevolg van door u gebruikte, geüploade, aangeleverde, gekopieerde of anderszins openbaar gemaakt namen, woorden of formuleringen (inclusief op uw gepersonaliseerde product);
 3. verstrekt uadidasen gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd, volledig sublicentieerbaar recht om de door u aangeleverde namen, woorden of formuleringen te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken en te wijzigen ten behoeve van de uitvoering van uw bestelling; en/of
 4. voor zover de bestelling gepersonaliseerde producten betreft, heeft u geen bedenktijd, herroepingsrecht, retourrecht of recht op ontbinding (art. 6:230p sub f onder 1° BW).

2.12 Levering en bezorging

Wij leveren de producten op het door u opgegeven adres in Nederland. Wij kunnen alleen leveren op een huis- of kantooradres of een afhaalpunt van een vervoerder of, als u ervoor heeft gekozen de producten bij eenadidas-winkel af te halen, op het adres van de betreffendeadidas-winkel. In dat geval ontvangt u een e-mail waarin wij bevestigen dat de producten kunnen worden afgehaald. U stemt ermee in dat, mocht de bezorging niet zijn gelukt, de door ons ingeschakelde vervoerder de producten ook op een naburig adres of afhaalpunt mag bezorgen, waarnaadidaswordt geacht aan haar afleververplichting te hebben voldaan. De vervoerder zal  u informeren over de bezorging bij het naburige adres of afhaalpunt.

Bestellingen worden verzonden op werkdagen, met uitzondering van feestdagen in het gebied waar ons magazijn zich bevindt. Houd daarom rekening met (nationale en/of regionale) feestdagen in uw land en in de Duitse plaatsRiesteen/ofhet Verenigd Koninkrijk. Er wordt bezorgd op werkdagen, met uitzondering van feestdagen in uw land. Denk eraan dat feestdagen per land en per jaar kunnen verschillen.

Voor nadere informatie over levertijden kunt u kijken bij de specificaties voor de diverse soorten bezorging onderBezorgingin het Help-gedeelte op het Platform. Levertijden zijn indicatief en gelden daarom niet als uiterste leverdatum. Het feit dat een levertermijn is overschreden, geeft u op zichzelf geen recht op schadevergoeding. In het onwaarschijnlijke geval dat er vertraging optreedt bij een spoedbezorging, kunnen wij echter besluiten u toch de volledige kosten van de spoedbezorging te vergoeden. Denk eraan dat voor gepersonaliseerde producten andere levertijden gelden. Als uw bestelling standaardproducten én gepersonaliseerde producten omvat, zal de levering van de gehele bestelling langer duren. Gepersonaliseerde producten kunnen ook afzonderlijk van eventuele andere bestelde producten worden bezorgd.

Voor zover redelijkerwijs mogelijk heeftadidashet recht om de bestelling in gedeelten te leveren, zodat u uw producten zo snel mogelijk ontvangt. Aan dergelijke deelleveringen zijn geen extra kosten verbonden. Mocht u ons echter zelf verzoeken om in delen te leveren, dan kunnen wij daarvoor extra bezorgkosten in rekening brengen. Elke deelbestelling vormt een afzonderlijke koopovereenkomst. Als wij een deel te laat leveren of als er sprake is van een onjuiste deellevering, geeft dat u niet het recht om eventuele andere delen van de bestelling te annuleren.

In het onwaarschijnlijke geval dat wij – buiten onze schuld – na het sluiten van de koopovereenkomst (een deel van) uw bestelling niet of niet meer kunnen leveren, hebben wij het recht de koopovereenkomst te beëindigen. Wij zullen u daarover dan uiteraard zo snel mogelijk inlichten, waarna de reeds betaalde bedragen aan u worden gerestitueerd.

2.13 Retour- en herroepingsbeleid

Praktische informatie en instructies voor het retourneren van standaardproducten vindt u onderRetourin het Help-gedeelte op het Platform.

Indien u gerechtigd bent een koopovereenkomst met ons te herroepen (en dus uw standaardproducten overeenkomstig artikel 2.14 of 2.15 te retourneren), zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Melding van herroeping en retournering van producten

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u onsadidas Benelux B.V., c/o adidas Customer Service, Withdrawal Department, Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Nederland) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) te laten weten dat u heeft besloten de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het standaardformulier voor herroeping in bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden, maar dit is niet verplicht. U kunt de koopovereenkomst ook elektronisch herroepen door de verklaring van herroeping in te vullen op het Platformhttps://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=NL&brand=adidas&language=nl_NL.Als u van deze optie gebruikmaakt, zullen wij de ontvangst hiervan per e-mail bevestigen.

Om aan de in artikel 2.14 en 2.15 genoemde herroepingstermijnen te voldoen, dient u ons vóór het verstrijken van de betreffende herroepingstermijn te laten weten dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

Standaardproducten dienen (volgens de instructies op het Platform) te worden geretourneerd naar ons magazijn:

De eenvoudigste – en door ons geprefereerde – manier om uw producten te retourneren, is volgens het stappenplan onderRetourin het Help-gedeelte op het Platform. Daarmee worden in één keer de producten geretourneerd én worden wij in kennis gesteld van uw wens om de koopovereenkomst te herroepen. 

Als u uw producten retourneert volgens de bovenstaande instructies, nemen wij de retourkosten voor onze rekening. In sommige gevallen kunt u de vervoerder verzoeken het retourpakket op te halen, maar hiervoor kan de vervoerder u extra kosten in rekening brengen. De huidige extra kosten zijn te vinden onderRetourin het Help-gedeelte op het Platform.Retouren die niet aan de bovenstaande instructies voldoen, zijn voor uw eigen rekening en risico.

Zodra wij het/de geretourneerde product(en) hebben ontvangen en verwerkt, zullen wij u dat per e-mail laten weten.

NB: Voor gepersonaliseerde producten gelden speciale voorwaarden omdat deze speciaal voor u zijn gemaakt. Zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten, betekent dit dat u deze niet op grond van de vrijwillige retourgarantie mag retourneren, tenzij er sprake is van productiefouten. 

2.13.1 Retour- en herroepingsbeleid Retourneren in de winkel 

Naast de hiervoor beschreven retourprocedure bieden wij soms de mogelijkheid standaardproducten in een van onze eigen winkels te retourneren. U kunthierkijken of retourneren in de winkel mogelijk is in uw land. Hier vindt u ook een overzicht van onze deelnemende winkels. 

Let erop dat rekening mee dat alleen bestellingen zonder verzendkosten bij aankoop kunnen worden geretourneerd in de winkel.

 

Let erop dat retourneren in de winkel niet geldt voor standaardproducten die als Hype-producten worden aangemerkt. Hype-producten omvatten maar zijn niet beperkt tot adidas x Gucci. Hype-producten zijn te herkennen aan de herroepingstermijn van 14 dagen die tijdens de bestelprocedure is vermeld. 

Wij bieden deze mogelijkheid om te retourneren in de winkel onder de volgende voorwaarden. 

Standaardproducten mogen niet gebruikt of beschadigd zijn (behalve in de zin van normaal gebruik om ze te bekijken) en moeten in de originele verpakking worden geretourneerd. Geretourneerde kleding wordt alleen geaccepteerd als het originele label niet is verwijderd. Het voorgaande heeft geen invloed op uw in artikel 2.13-2.15 beschreven wettelijke rechten, met name uw garantierechten en uw herroepingsrecht ingevolge artikel 2.14. 

Wij behouden ons het recht voor om een retour te weigeren en betalen geen vergoeding voor in de winkel geretourneerde standaardproducten die niet aan deze voorwaarden voldoen. 

Indien u reeds de retourprocedure bij een vervoerder of een omruil (indien in uw land mogelijk) in gang heeft gezet, is het niet meer mogelijk uw product in de winkel te retourneren. 

U dient uw product in de winkel te retourneren binnen de retourtermijn/herroepingstermijn die voor uw product geldt (zoals aangegeven in artikel 2.14-2.15) conform ons retourbeleid (artikel 2.13-2.15). Alle van u ontvangen betalingen worden door ons gerestitueerd. Hieronder vallen bezorgkosten (mits het/de geretourneerde standaardproduct(en) de volledige bestelling vormt/vormen en met uitzondering van eventuele extra kosten in verband met uw keuze voor een andere wijze van verzending dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardwijze, indien beschikbaar), uiterlijk veertien (14) dagen nadat wij de standaardproducten retour hebben ontvangen. Voor deze restitutie zullen wij gebruikmaken van dezelfde betaalmethode als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij wij met u een andere methode hebben afgesproken; wij brengen voor dergelijke terugbetalingen nooit kosten in rekening. 

 

2.14 Wettelijk herroepingsrecht

U heeft het recht om een koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de producten in ontvangst heeft genomen, of, indien uw bestelling meerdere producten bevatte die afzonderlijk worden geleverd, de dag van levering van het/de laatste product(en)binnendeze bestelling (‘herroepingstermijn’).

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, dient u ons vóór het verstrijken van die termijn te laten weten dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

U dient de producten onmiddellijk, doch in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van de koopovereenkomst in kennis heeft gesteld, in een geschikte verpakking terug te sturen of aan te bieden voor retournering overeenkomstig het retour- en herroepingsbeleid in artikel 2.13. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de producten verstuurt voordat deze termijn is verstreken.

Als u een koopovereenkomst gedurende de herroepingstermijn herroept overeenkomstig ons retourbeleid (artikel 2.13) en dit artikel 2.14, restitueren wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief bezorgkosten (mits het/de geretourneerde standaardproduct(en) de volledige bestelling vormt/vormen en met uitzondering van eventuele extra kosten in verband met uw keuze voor een andere wijze van verzending dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardwijze, indien beschikbaar), uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop wij in kennis zijn gesteld van de herroeping van de overeenkomst. Voor deze restitutie zullen wij gebruikmaken van dezelfde betaalmethode als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij wij een anderebetaalmethode met u afspreken; in ieder gevalbrengenwij uvoor dergelijke terugbetalingen nooit kosten in rekening. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat wij de geretourneerde producten hebben ontvangen, of, indien dat eerder is, totdat u bewijs heeft overgelegd dat u de producten heeft geretourneerd.

Voor waardevermindering van producten hoeft u alleen te betalen als deze is te wijten aan het feit dat u bij het bekijken van de aard, kenmerken en werking van de producten onzorgvuldig heeft gehandeld.

Uitzondering op uw herroepingsrecht

U heeft geen recht op herroeping ingevolge artikel 2.14 of 2.15 voor overeenkomsten met betrekking tot:

de levering van producten die volgens uw eigen specificaties zijn gemaakt of duidelijk op uw persoonlijke wensen zijn afgestemd (gepersonaliseerde producten); en/of

de levering van producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan na levering een verzegeling is verwijderd.

 

2.15 Vrijwillige retourgarantie naast uw wettelijke herroepingsrecht

Onverminderd uw herroepingsrecht ingevolge artikel 2.14 (en andere toepasselijke wettelijke rechten) verlenen wij u daarnaast een vrijwillige retourgarantie. Dit betekent dat u de koopovereenkomst na de herroepingstermijn gedurende nog eens 16 dagen zonder opgaaf van redenen kunt herroepen, zodat er in totaal een retourtermijn van 30 dagen (de ‘vrijwillige retourtermijn’) geldt als contractueel herroepingsrecht met betrekking tot standaardproducten.

NB: De vrijwillige retourtermijn geldt niet voor standaardproducten dieals ‘hype-producten’worden aangemerkt. Hype-producten omvatten maar zijn niet beperkt tot adidas x Gucci. Wanneer u deze hype-producten bestelt, zullen wij u informeren dat de herroepingstermijn van 14 dagen van toepassing is.

Op deze vrijwillige retourgarantie gedurende de vrijwillige retourtermijn zijn de bepalingen in ons retour- en herroepingsbeleid (artikel 2.13) en de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Standaardproducten mogen niet gebruikt of beschadigd zijn (behalve in de zin van normaal gebruik om ze te bekijken) en moeten in de originele verpakking worden geretourneerd. Geretourneerde kleding wordt alleen geaccepteerd als het originele label niet is verwijderd. Het voorgaande heeft geen invloed op uw eerder beschreven wettelijke rechten, met name uw garantierechten en uw herroepingsrecht ingevolge artikel 2.14.

Wij moeten de door u geretourneerde standaardproducten vóór het einde van de vrijwillige retourtermijn hebben ontvangen.

Wij behouden ons het recht voor om een retour te weigeren en betalen geen vergoeding op grond van deze vrijwillige retourgarantie voor geretourneerde standaardproducten die niet aan deze voorwaarden voldoen.

Als u een koopovereenkomst gedurende de vrijwillige retourtermijn herroept conform ons retourbeleid (artikel 2.13) en dit artikel 2.15, restitueren wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (mits het/de geretourneerde standaardproduct(en) de volledige bestelling vormt/vormen en met uitzondering van eventuele extra kosten in verband met uw keuze voor een andere wijze van verzending dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardwijze, indien beschikbaar), uiterlijk veertien (14) dagen nadat wij de standaardproducten retour hebben ontvangen.Voor deze restitutie zullen wij gebruikmaken van dezelfde betaalmethode als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij wij met u een andere methode hebben afgesproken; wij brengen voor dergelijke terugbetalingen nooit kosten in rekening.

2.16 Retourneren van gepersonaliseerde producten

Omdat gepersonaliseerde producten speciaal voor u worden gemaakt, accepteren wij geen retouren van gepersonaliseerde producten, behalve in geval van productiefouten, zoals uiteengezet in artikel 2.13. Als er sprake is van een fout in uw gepersonaliseerde product, wordt u verzocht voor retourinstructies met ons contact op te nemen via hetHelp-gedeelte op het Platform of via de hierna onder Overige Bepalingen vermelde contactgegevens.

2.17 Ruilbeleid

Onder bepaalde, door ons vast te stellen, voorwaarden kun je je product (het ‘oorspronkelijke product’) omruilen voor een ander product (het ‘nieuwe product’). Omruilen van producten geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van beschikbaarheid. Het oorspronkelijke product dient te worden geretourneerd conform ons in artikel 2.13 t/m 2.15 opgenomen retourbeleid. Als je het oorspronkelijke product niet terugstuurt conform het retourbeleid, krijg je het aankoopbedrag mogelijk niet (volledig) gerestitueerd of kan het aankoopbedrag van het nieuwe product in rekening worden gebracht. De prijs van het nieuwe product is dezelfde als die van het oorspronkelijke product, ongeacht eventuele prijswijzigingen en/of wijzigingen in de toepasselijke belastingen. Op de bestelling van het nieuwe product zijn dezelfde voorwaarden voor retourzendingen (zie art. 2.13 t/m 2.15) en contractvorming van toepassing als op de bestelling van het oorspronkelijke product (zie art. 2.4), met dien verstande dat de bestelling van het nieuwe product – voor zover mogelijk – wordt beschouwd als een bestelling die is geplaatst op onze Website. Zie onze FAQ voor meer informatie over het omruilen van producten.

2.18 Beschadigde of defecte producten

Bij adidas staat kwaliteit voorop. Wij testen al onze producten grondig onder realistische omstandigheden om er zeker van te zijn dat ze volledig geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn ontworpen. Het komt maar zelden voor dat onze producten beschadigd of defect zijn. adidas is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat onze producten in overeenstemming zijn met de koopovereenkomst.

Geretourneerde producten worden onderzocht door de afdeling Kwaliteitsbewaking van adidas. Indien de geretourneerde producten niet conform de koopovereenkomst zijn, met inbegrip van schade die het gevolg is van een productiefout of van een afwijking van de productiespecificaties, heeft u recht op herstel van de schade of fout. Wanneer wij geld teruggeven voor defecte producten, krijgt u altijd het volledige aankoopbedrag terug.

Wij geven geen geld terug voor producten die:

 • ergens anders zijn gekocht dan via het Platform;
 • beschadigd zijn door verkeerd gebruik of nalatigheid (bijv. blootstelling aan chemicaliën, bijtende stoffen, open vuur, extreme hitte, scherpe voorwerpen enz.); en/of
 • beschadigd zijn door verkeerd gebruik (bijv. het gebruik van hardloopschoenen voor veldsporten, of wandelschoenen als werkschoenen, enz.);
 • beschadigd zijn door normale slijtage of waarvan de economische levensduur is verstreken.

Onze Klantenservice staat voor u klaar. U kunt altijd contact opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.  U kunt ons bereiken via hetHelp-gedeelte op hetPlatformof via de hierna onder Overige Bepalingen vermelde contactgegevens.

2.19  Algemene voorwaarden voor adidas Gift Cards

Deze Algemene voorwaarden voor adidas Gift Cards (“Gift Card voorwaarden”) geven een uiteenzetting van de specifieke voorwaarden die uw aankoop en gebruik van Gift Cards beheersen. De Gift Card voorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op andere voorwaarden die in deze Productaankoopvoorwaarden uiteen zijn gezet, met uitzondering van art. 2.6 en art. 2.11-2.18, die niet van toepassing zijn op de aankoop van Gift Cards.

2.19.1 Specificaties voor het bestelproces voor Gift Cards

Een Gift Card kan worden gekocht voor ieder bedrag (in euro) tussen 10 en 250 euro.

Als onderdeel van de bestelprocedure zult u de gelegenheid krijgen een gepersonaliseerd bericht toe te voegen: (a) voor fysieke Gift Cards, op het voorblad van de Gift Card; en (b) voor elektronische Gift Cards, per e-mail door ons verstuurd aan de ontvanger, met relevant nummer en pincode. Het gepersonaliseerde bericht  heeft gedurende het bestelproces een limiet voor het aantal tekens. U bevestigt dat u geen enkel materiaal als onderdeel van een gepersonaliseerd bericht zult opnemen dat: (i) lasterlijk, beledigend of anderszins verwerpelijk is; (ii) rechten van derden schendt; en/of (iii) anderszins toepasselijke wetgeving schendt. 

2.19.2 Levering

Zodra een contract is opgesteld, stellen we elektronische Gift Cards beschikbaar door deze per e-mail te versturen naar de ontvanger (met behulp van het e-mailadres en de gegevens die gedurende het bestelproces zijn verstrekt) met informatie die beschrijft hoe u toegang kunt krijgen tot het nummer en de pincode om die Gift Card te gebruiken.

Fysieke Gift Cards leveren we aan de ontvanger (met behulp van het adres en de gegevens die gedurende het bestelproces zijn verstrekt) tussen drie en vijf werkdagen (inbegrepen) nadat het contract is opgesteld. We leveren alleen aan adressen in Nederland.

Afhankelijk van de waarde van uw bestelling of de leveringsoptie die u kiest, kunnen er leveringskosten in rekening worden gebracht voor fysieke Gift Cards. Ga voor meer details naar ‘Levering’in het Help-gedeelte op het Platform. Eventuele leveringskosten zullen afzonderlijk worden berekend, gesorteerd per item en toegevoegd aan het totale bedrag van de bestelling. Levering is gratis voor elektronische Gift Cards.

Als de levering van fysieke Gift Cards vertraagd is wegens een gebeurtenis buiten onze controle, zullen we zo snel mogelijk contact met u opnemen om u dit te laten weten en zullen we stappen nemen om de gevolgen van de vertraging te minimaliseren.

Als wij, ondanks onze redelijke inspanningen, niet in staat zijn om fysieke Gift Cards te bezorgen, kunnen wij het contract voor die Gift Cards beëindigen en zullen we alle door u voor die Gift Cards betaalde bedragen terugbetalen.

Als u ons vraagt om fysieke Gift Cards of elektronische Gift Cards te sturen naar u, zodat u deze Gift Cards dan naar de ontvanger kunt sturen, is het onze enige verantwoordelijkheid om die fysieke Gift Cards te leveren of die elektronische Gift Cards aan het adres of het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Vanaf het moment dat u deze ontvangt, bent u verantwoordelijk voor die Gift Cards. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor niet-levering van elektronische Gift Cards omdat onze e-mail geblokkeerd wordt door de firewall van u of van de ontvanger, of als  spam wordt behandeld, als de inbox van de e-mail van u of de ontvanger vol is of andere technologische redenen buiten onze controle.

2.19.3 Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van Gift Cards

HOUD ER REKENING MEE DAT DIT ARTIKEL 2.19.3 OP U VAN TOEPASSING IS EN OP IEDER GEBRUIK VAN DE GIFT CARD DOOR DE ONTVANGER. U MOET DE ONTVANGER OP DE HOOGTE BRENGEN VAN DE VOORWAARDEN VAN DIT ARTIKEL 2.19.3.

Elke Gift Card kan alleen worden ingewisseld en/of gecrediteerd bij deelnemende adidas-winkels, die staan vermeld opwww.adidas.nl/cadeaukaartop het Platform.

De ontvanger kan maximaal 10 Gift Cards per bestelling gebruiken.

Laat om een Gift Card in een winkel te kunnen gebruiken de Gift Card (fysiek of elektronisch) aan een van onze kassiers zien op het moment van de aankoop. Voer om een Gift Card op het platform te gebruiken bij de betaling op het Platform de digitale code van 19 cijfers in, en de digitale pincode van 4 cijfers.

Wanneer de ontvanger een Gift Card gebruikt, zal het bedrag van de aankoop worden afgetrokken van het saldo van die Gift Card. Het resterende saldo kan worden gebruikt voor toekomstige aankopen. Er wordt geen wisselgeld gegeven. Als de aankoop het saldo op die Gift Card overtreft, moet de ontvanger het overtollige bedrag betalen met een andere door ons geaccepteerde betaalmethode.

Geen enkele Gift Card kan worden geruild of ingewisseld voor contant geld.

Wij behouden ons het recht voor om een Gift Card niet te accepteren als wij denken dat deze is gestolen of frauduleus wordt gebruikt of deze voorwaarden voor Gift Cards schendt.

Het saldo op een Gift Card kan op ieder moment worden gecontroleerd in een van onze winkels of online op https://wbiprod.storedvalue.com/WBI/lookupservlet?language=en&host=adidas.com.

Bescherm elke Gift Card en behandel deze als contant geld; wij kunnen verloren, gestolen of beschadigde Gift Cards niet vervangen. Let erop dat de ontvanger verantwoordelijk is voor het gebruik van Gift Cards. Wij zullen niet verantwoordelijk zijn als een Gift Card wordt gebruikt zonder toestemming van de ontvanger.

De ontvanger mag een Gift Card alleen gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De ontvanger mag geen enkele Gift Card verkopen. Gift Cards mogen niet worden gebruikt in de uitverkoop of promotionele acties, zoals geschenken of prijzen in wedstrijden. Wij behouden ons het recht voor iedere Gift Card te annuleren waarvan wij vermoeden dat die is doorverkocht of verkregen in verband met een onbevoegde uitverkoop of promotionele actie.

Fysieke Gift Cards worden automatisch geactiveerd na het versturen en elektronische Gift Cards worden geactiveerd wanneer deze per e-mail naar de ontvanger worden gestuurd.

Gift Cards verlopen drie jaar na de aankoopdatum.

Gift Cards zijn geen chequegarantiekaart, creditcard, debetkaart, of betaalkaart. Gift Cards kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of gebruikt voor de aankoop van een andere Gift Card.

Als de ontvanger producten retourneert die online zijn gekocht met behulp van een Gift Card, verstrekken we de ontvanger een nieuwe digitale Gift Card en crediteren het bedrag op die nieuwe Gift Card, los van de vraag of de ontvanger een fysieke of een digitale Gift Card heeft gebruikt als betaalmethode voor de aankoop van de producten. De nieuwe digitale Gift Card zal drie jaar na de datum van uitgifte verlopen.

Als de ontvanger een Gift Card in combinatie met een andere betaalmethode gebruikt om onze product(en) te kopen en de aankoop (gedeeltelijk) retourneert, zullen wij eerst terugbetalen met de andere betaalmethode. Als de ontvanger meer dan een Gift Card heeft gebruikt voor een aankoop en de betreffende aankoop (gedeeltelijk) heeft geretourneerd, zullen we – na terugbetaling via de potentieel andere betaling die de ontvanger het eerst heeft gebruikt – de ontvanger terugbetalen met een enkele kaart of meerdere kaarten, afhankelijk van het bedrag van de terugbetaling.

2.19.4 Sluiten van het Gift Card-programma

Wij behouden ons het recht voor het Gift Card-programma op ieder moment met redelijke kennisgeving af te sluiten. Als een Gift Card niet is gebruikt voor de datum waarop het programma eindigt, zullen we, tenzij die Gift Card is verlopen op grond van de elfde paragraaf van art. 2.19.3, het ongebruikte saldo aan u retourneren. In die omstandigheden zullen er terugbetalingen worden uitgevoerd aan de ontvanger (met behulp van de betaalgegevens die op het relevante tijdstip aan ons zijn verstrekt door de ontvanger), tenzij wij denken dat hij/zij de betreffende Gift Card op frauduleuze wijze of door schending van deze voorwaarden voor Gift Cards heeft verkregen. In dat geval betalen wij aan u de terugbetaling (met de betaalgegevens die u ons hebt verstrekt op het relevante tijdstip).

2.19.5 Wettelijk recht op herroeping, annulering en terugbetaling

U hebt het recht het contract te herroepen gedurende de Herroepingsperiode (zoals gedefinieerd in de derde paragraaf van dit art. 2.19.5) zonder een reden op te geven, mits uw Gift Card(s) niet gebruikt is/zijn.

Dit annuleringsrecht kan alleen door u worden uitgeoefend (de aankoper van de betreffende Gift Card) en kan niet worden uitgeoefend door de ontvanger.

De herroepingsperiode bedraagt 14 dagen vanaf de datum dat u of een derde namens u, die niet de vervoerder is, de Gift Card in bezit heeft/hebben, of als uw bestelling meerdere Gift Cards bevatte die afzonderlijk geleverd worden, levering van de laatste Gift Card(s) van uw bestelling (“Herroepingsperiode”).

Om te voldoen aan de deadline voor de herroepingsperiode, moet u ons op de hoogte stellen van het feit dat u uw herroepingsrecht uitoefent vóór verloop van de Herroepingsperiode.

Als u het contract herroept ten tijde van de Herroepingsperiode en in overeenstemming met dit art. 2.19.5, zullen de Gift Card(s) annuleren en alle betalingen die we van u hebben ontvangen aan u terugbetalen binnen 14 dagen vanaf de datum waarop het bericht van herroeping van het contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen we dezelfde betaalmethode gebruiken die u gebruikte bij de oorspronkelijke transactie; er zullen u in geen geval toeslagen in rekening worden gebracht voor dergelijke terugbetalingen.

De eenvoudigste en door ons geprefereerde wijze om uw recht op herroeping uit te oefenen is de stappen te volgen diehierzijn uiteengezet of onze klantenservicehierte contacteren. Maar u kunt ook uw herroepingsrecht uitoefenen door ons (adidas Benelux B.V., p/a Customer Service, Withdrawal Department, Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Nederland) op de hoogte te stellen door indiening van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) waarin uw besluit staat om het contract te herroepen. U kunt een voorbeeldbrief voor een herroeping gebruiken die is bijgevoegd als bijlage 1 bij de Algemene voorwaarden, maar dit is niet verplicht.

U zult niet worden gevraagd om geannuleerde fysieke Gift Cards aan ons terug te sturen.

2.19.6 Aansprakelijkheid

Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt het voor:

1.     overlijden of persoonlijk letsel door onze nalatigheid;

2.     fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken; en

3.     iedere kwestie waarin het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

Als wij deze Voorwaarden voor Gift Cards niet naleven, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt die een voorzienbaar resultaat is van onze schending van deze Voorwaarden voor Gift Cards of onze nalatigheid, maar we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg was van onze schending of het werd door u en ons omschreven toen het contract tussen u en ons voor uw bestelling bindend werd (d.w.z. toen de acceptatie-e-mail voor die bestelling werd uitgegeven).

Wij zijn wettelijk verplicht om u Gift Cards te verstrekken die voldoen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op uw bestelling. Niets in deze Voorwaarden voor Gift Cards kan afbreuk doen aan uw wettelijke rechten.

Wij leveren alleen Gift Cards voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in de Gift Cards niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige winstderving, verlies van zaken, zakelijke onderbrekingen of verlies van zakelijke kansen.

Niettegenstaande de tweede paragraaf van dit art. 2.19.6 en uitgezonderd zoals uiteengezet in de eerste paragraaf van dit art. 2.19.6, zal onze maximale aansprakelijkheid jegens u uit hoofde van deze Voorwaarden voor Gift Cards voor ieder particulier contract beperkt zijn tot de waarde van de Gift Cards die uit hoofde van dat contract worden gekocht.

2.20 Algemene voorwaarden adidas Hype

Deze algemene voorwaarden van adidas hype (“Hype-voorwaarden”) zijn specifiek van toepassing op uw deelname aan adidas hype-evenementen (“Hype-evenement”) in uw land. Tijdens deze Hype-evenementen hebben consumenten de mogelijkheid om via (een of meer kanalen van) het Platform of in een adidas-winkel een “limited edition”-product van adidas (“Hype Product”) te kopen. Tijdens de aanmelding voor en/of deelname aan een Hype-evenement laten wij u weten om welke soort Hype-evenement het gaat. De specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de verschillende soorten Hype-evenementen in uw land zijn hieronder opgenomen vanaf artikel 2.20.1. Door aanmelding voor en/of deelname aan een Hype-evenement verklaart u zich akkoord met deze Hype-voorwaarden en met de beslissingen van adidas. De Hype-voorwaarden gelden in aanvulling op de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden, voor zover de Hype-voorwaarden niet daarvan afwijken.  Via een Hype-evenement bieden wij een beperkt aantal Hype-producten te koop aan. Dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan worden beperkt tot één Hype-product per deelnemer en account tijdens het Hype-evenement.

adidas behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Hype-voorwaarden aan te passen en om het Hype-evenement te annuleren, te wijzigen of op te schorten. adidas heeft geheel naar eigen inzicht het recht om iemand te diskwalificeren of te verbieden om aan het Hype-evenement deel te nemen die naar het oordeel van adidas: (i) op enigerlei wijze het inschrijvingsproces heeft gemanipuleerd of het legitieme verloop van het Hype-evenement heeft ondermijnd, (ii) zich zodanig heeft gedragen dat de andere deelnemers of een adidas-vertegenwoordiger daardoor geërgerd, beledigd, bedreigd of geïntimideerd raken, dan wel (iii) een poging tot het voorgaande heeft ondernomen of voornemens is dat te doen. Het gebruik van agenten en/of geautomatiseerde apparaten, programma’s en/of methoden ten behoeve van indiening van inschrijvingen is verboden. adidas heeft – geheel naar eigen inzicht – het recht om die deelnemer te diskwalificeren waarvan adidas gelooft dat die wellicht met behulp van een dergelijke agent, een dergelijk geautomatiseerd apparaat of programma of een dergelijke geautomatiseerde methode een inschrijving heeft ingediend.

2.20.1 Hype eCom Draw Sale

Verkoopperiode

De Hype eCom Draw Sale (“Draw Sale") begint en eindigt overeenkomstig de op het Platform vermelde periode (de “Verkoopperiode”).

Hoe u kunt deelnemen

Om via de App te kunnen deelnemen, dient u over een mobiele telefoon te beschikken met een iOS- of Android-besturingssysteem waarop u sms-berichten kunt ontvangen. Daarnaast dient u locatiediensten en in-app messaging op uw mobiele telefoon ingeschakeld te hebben. Om deel te nemen dient u een adidas-account of een adiClub-account aan te maken, afhankelijk van of adiClub in uw land beschikbaar is. Zodra u een account heeft, dient u tijdens de Verkoopperiode de gevraagde informatie in te vullen om uw deelname af te ronden.

Deelnamereglement

Alle inschrijvingen moeten vóór het einde van de Verkoopperiode ingediend en ontvangen zijn. De eventueel gebruikelijke, door uw internet- of mobiele serviceprovider in rekening te brengen tarieven en kosten met betrekking tot de gebruikte data en minuten zijn van toepassing. Alle inschrijvingen zijn te allen tijde aan verificatie onderhevig. Bewijs van indiening vormt geen bewijs van inschrijving.

Het selecteren van kopers

Na de Verkoopperiode worden de deelnemers die het Hype-product mogen kopen (“Koper”), willekeurig geselecteerd, waarbij – mocht adiClub in uw land beschikbaar zijn – adiClub-leden die van een hogere rangorde zijn, een bepaald voordeel krijgen.  Met het adiClub-lidmaatschap bent u er evenwel niet van gegarandeerd dat u als Koper geselecteerd wordt, ook niet als u van een hogere rangorde bent.

Koop en levering product

Indien u als Koper bent geselecteerd, stellen wij u daarvan per e-mail (naar het bij inschrijving opgegeven e-mailadres) op de hoogte.Via de betaalmethode die u heeft opgegeven om aan de Draw Sale te kunnen deelnemen, brengen wij u daarnaast automatisch de koopprijs van het Hype-product in rekening, vermeerderd met eventueel van toepassing zijnde belastingen, alsmede verzend- en administratiekosten. Wij verzenden het Hype-product naar het afleveradres dat u heeft opgegeven om aan de Draw Sale te kunnen deelnemen. De standaard betalings- en leveringsvoorwaarden van adidas, zoals nader in deze algemene voorwaarden en het onderdeel “Help” uiteengezet, zijn van toepassing.

Retourneren

Met inachtneming van het hierboven in de artikelen 2.13-2.15 bepaalde is het de Koper toegestaan om een Hype-product te retourneren.

2.20.2 Hype eCom-verkoop op basis van“First Come, First Served”

Verkoopperiode

De Hype eCom-verkoop op basis van “First Come, First Served” begint en eindigt overeenkomstig de op het Platform vermelde periode (de “Verkoopperiode”). Het “first come, first served”-principe wordt onder meer gehanteerd voor de Ivy Park Hype-producten.

Hoe u kunt deelnemen

Om via de App te kunnen deelnemen, dient u over een mobiele telefoon te beschikken met een iOS- of Android-besturingssysteem waarop u sms-berichten kunt ontvangen. Daarnaast dient u locatiediensten en in-app messaging op uw mobiele telefoon ingeschakeld te hebben. Om deel te nemen dient u een adidas-account of een adiClub-account aan te maken, afhankelijk van of adiClub in uw land beschikbaar is. Zodra u een account heeft, dient u tijdens de Verkoopperiode de gevraagde informatie in te vullen om uw deelname af te ronden.

Deelnamereglement

Alle inschrijvingen moeten vóór het einde van de Verkoopperiode ingediend en ontvangen zijn. De eventueel gebruikelijke, door uw internet- of mobiele serviceprovider in rekening te brengen tarieven en kosten met betrekking tot de gebruikte data en minuten zijn van toepassing. Alle inschrijvingen zijn te allen tijde aan verificatie onderhevig. Bewijs van indiening vormt geen bewijs van inschrijving.

Het selecteren van kopers

Na afloop van de Verkoopperiode worden op basis van “first come, first served” de deelnemers geselecteerd die het Hype-product mogen kopen (“Koper”).

Aankoop product

U dient de Hype-producten zo snel mogelijk in het winkelwagentje te doen en af te rekenen nadat het product voor de verkoop is vrijgegeven. U heeft dan meer kans om het product te ontvangen. Wij garanderen niet dat u de Hype-producten in uw winkelwagentje voor of na vrijgave van de producten ook daadwerkelijk kunt kopen. Wij informeren u over het precieze tijdstip van vrijgave via een klokje op het Platform en per e-mail (aan het adres dat u bij inschrijving heeft opgegeven).

Retourneren

Met inachtneming van het hierboven bepaalde in de artikelen 2.13-2.15 is het de Koper toegestaan om een Hype-product te retourneren.

2.20.3 Hype eCom “Queue Light”-verkoop

Verkoopperiode

De Hype eCom “Queue Light“"-verkoop begint en eindigt overeenkomstig de op het Platform vermelde periode (de “Verkoopperiode”) en eindigt in ieder geval wanneer alle Hype-producten zijn uitverkocht.

Hoe u kunt deelnemen

Om via de App te kunnen deelnemen, dient u over een mobiele telefoon te beschikken met een iOS- of Android-besturingssysteem waarop u sms-berichten kunt ontvangen. Daarnaast dient u locatiediensten en in-app messaging op uw mobiele telefoon ingeschakeld te hebben. Om deel te nemen dient u een adidas-account of een adiClub-account aan te maken, afhankelijk van of adiClub in uw land beschikbaar is. Zodra u een account heeft, dient u tijdens de Verkoopperiode de gevraagde informatie in te vullen om uw deelname af te ronden.

Deelnamereglement

Alle inschrijvingen moeten vóór het einde van de Verkoopperiode ingediend en ontvangen zijn. De eventueel gebruikelijke, door uw internet- of mobiele serviceprovider in rekening te brengen tarieven en kosten met betrekking tot de gebruikte data en minuten zijn van toepassing. Alle inschrijvingen zijn te allen tijde aan verificatie onderhevig. Bewijs van indiening vormt geen bewijs van inschrijving.

Het selecteren van kopers

Tijdens de Verkoopperiode worden op basis van “first come, first served” voor elke beschikbare maat schoen de deelnemers geselecteerd die het Hype-product mogen kopen (“Koper”).

Aankoop product

Uw aanmelding voor het Hype-evenement betekent dat u zich verbindt tot aankoop van het product als u wint. Wij garanderen niet dat u de Hype-producten voor of na vrijgave daarvan ook daadwerkelijk kunt kopen.

Retourneren

Met inachtneming van het hierboven bepaalde in de artikelen 2.13-2.15 is het de Koper toegestaan om een Hype-product te retourneren.

2.20.4 Hype eCom “Queue Pro”-verkoop

Verkoopperiode

De Hype eCom “Queue Pro”-verkoop begint en eindigt overeenkomstig de op het Platform vermelde periode (de “Verkoopperiode”).

Hoe u kunt deelnemen

Om via de App te kunnen deelnemen, dient u over een mobiele telefoon te beschikken met een iOS- of Android-besturingssysteem waarop u sms-berichten kunt ontvangen. Daarnaast dient u locatiediensten en in-app messaging op uw mobiele telefoon ingeschakeld te hebben. Om deel te nemen dient u een adidas-account of een adiClub-account aan te maken, afhankelijk van of adiClub in uw land beschikbaar is. Zodra u een account heeft, dient u tijdens de Verkoopperiode de gevraagde informatie in te vullen om uw deelname af te ronden.

Deelnamereglement

Alle inschrijvingen moeten vóór het einde van de Verkoopperiode ingediend en ontvangen zijn. De eventueel gebruikelijke, door uw internet- of mobiele serviceprovider in rekening te brengen tarieven en kosten met betrekking tot de gebruikte data en minuten zijn van toepassing. Alle inschrijvingen zijn te allen tijde aan verificatie onderhevig. Bewijs van indiening vormt geen bewijs van inschrijving.

Het selecteren van kopers

Tijdens de Verkoopperiode worden willekeurig de deelnemers geselecteerd die het Hype-product mogen kopen (“Koper), waarbij rekening kan worden gehouden met bepaalde criteria ten aanzien van de deelnemers, bijvoorbeeld hun gebruik van de App of deelname aan andere Hype-evenementen en er kunnen – als er in uw land een adiClub is – voordelen worden verstrekt aan adiClub-leden met een hogere rangorde. Met het adiClub-lidmaatschap bent u er evenwel niet van gegarandeerd dat u als Koper geselecteerd wordt, ook niet als u van een hogere rangorde bent.

Aankoop product

Uw aanmelding voor het Hype-evenement betekent dat u zich verbindt tot aankoop van het product als u wint. Wij garanderen niet dat u de Hype-producten voor of na vrijgave daarvan ook daadwerkelijk kunt kopen.

Retourneren

Met inachtneming van het hierboven bepaalde in de artikelen 2.13-2.15 is het de Koper toegestaan om een Hype-product te retourneren.

2.20.5 Retail Exclusive Hype Release

Hoe u kunt deelnemen

Houd u zich bij deelname aan alle veiligheidsmaatregelen in uw land, met name de maatregelen in verband met het coronavirus.

Om aan de Retail Exclusive Hype Release deel te nemen, dient u zich via de App aan te melden voor een lanceringsevenement, zodat u kans maakt op een reservering voor een bepaalde stijl Hype-product. Aanmelding voor een lanceringsevenement is geen garantie op een reservering. Tijdens het aanmeldproces voor een lanceringsevenement kiest u de maat en winkel van uw voorkeur. Om een melding te krijgen van exclusieve releases in uw gebied moeten in de App pushmeldingen zijn ingeschakeld. Ook moeten locatiediensten op uw apparaat zijn ingeschakeld.

Het selecteren van kopers

Reserveringen worden toegekend op basis van een willekeurige selectie en zijn niet overdraagbaar. Om een Hype-product te reserveren, dient u zich in een vooraf bepaalde zone te bevinden rondom de binnen de App aangegeven deelnemende winkels. Indien u wordt geselecteerd om een reservering te maken, worden er een ophaallocatie en verschillende tijdvakken aan u toegekend. Kiest u geen tijdvak, dan wordt er een tijdvak aan u toegewezen. Op het betreffende tijdstip dient u uw apparaat, met daarop de App geïnstalleerd en met een geldige voucher (QR-code) ter bevestiging van uw reservering, mee te nemen naar uw ophaallocatie.

Aankoop product

Om een aankoop van het Hype-product af te ronden, dient u een legitimatiebewijs met foto mee te nemen, een aanvaardbare wijze van betaling te kiezen en de bevestigingsvoucher aan een medewerker in de winkel te laten zien. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet of het Hype-product niet op het aangegeven tijdstip en de aangegeven datum en locatie kunt ophalen, wordt het product niet voor u vastgehouden. Ontvangst van een reservering is geen garantie dat u het Hype-product kunt kopen. Per persoon kan er, ongeacht het aantal reserveringen, slechts één Hype-product (of één paar Hype-producten) worden opgehaald. Voor bepaalde lanceringsevenementen en voor reserveringen voor bepaalde soorten Hype-producten kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Dergelijke aanvullende voorwaarden worden vermeld op het moment dat u zich voor het betreffende lanceringsevenement wilt aanmelden of de betreffende reservering wilt plaatsen.

Retourneren

Indien u het gereserveerde Hype-product koopt, betaalt u dit in de winkel en sluit u daarmee lokaal een koopovereenkomst met de door u gekozen adidas-verkoper. Dat betekent dat u het Hype-product uitsluitend kunt retourneren in de winkel waar u het heeft gekocht, waarbij het retourbeleid van de betreffende winkel van toepassing is. De artikelen 2.13, 2.14 en 2.15 zijn derhalve niet van toepassing.

2.20.6 Hype eCom “Unbox” Sale

 

Verkoopperiode

The Hype App “Unbox” Sale begint en eindigt overeenkomstig de op het Platform vermelde periode en eindigt in ieder geval wanneer de Producten zijn uitverkocht dan wel op een via de App doorgegeven tijdstip, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt (de “Verkoopperiode”).

Hoe u kunt deelnemen

Houd u zich bij deelname aan alle veiligheidsmaatregelen in uw land, met name de maatregelen in verband met het coronavirus.

Om via de App te kunnen deelnemen, dient u over een mobiele telefoon te beschikken met een iOS- of Android-besturingssysteem waarop u sms-berichten kunt ontvangen. Daarnaast dient u locatiediensten en in-app messaging op uw mobiele telefoon ingeschakeld te hebben en zich in een Dropgebied te bevinden. Om deel te nemen dient u een adidas-account of een adiClub-account aan te maken, afhankelijk van of adiClub in uw land beschikbaar is. Zodra u een account heeft, dient u tijdens de Verkoopperiode de gevraagde informatie in te vullen om uw deelname af te ronden.

Deelnamereglement

Het Hype-evenement is beperkt tot specifieke geografische gebieden in een of meer steden, zoals nader in de App beschreven (elke locatie hierna te noemen: “Dropgebied”). Deelnemers dienen zich fysiek in een Dropgebied te bevinden om aan het Hype-evenement deel te kunnen nemen. Volg tijdens de Verkoopperiode de aanwijzingen in de App over de wijze waarop u kunt deelnemen. De eventueel gebruikelijke, door uw internet- of mobiele serviceprovider in rekening te brengen tarieven en kosten met betrekking tot de gebruikte data en minuten zijn van toepassing. Deelname aan dit Hype-evenement garandeert niet dat u een Hype-product kunt kopen.

Zodra u tijdens de Verkoopperiode aan het Hype-evenement deelneemt, ziet u op een kaart van het Dropgebied een aantal virtuele schoenendozen. In een van deze dozen zit een virtuele versie van het Product. Om een virtuele schoenendoos te openen, dient u zich binnen een bepaalde afstand van die doos te bevinden. Dit is aangegeven in de App.

Het selecteren van kopers

Tijdens de Verkoopperiode worden op basis van "first come, first served” voor het Dropgebied de deelnemers geselecteerd die het Hype-product mogen kopen (“Koper”). Als u de doos met het virtuele Product heeft gevonden en geopend, heeft u een beperkt aantal minuten om het Product te kopen.

Aankoop product

Alle aankopen dienen vóór het einde van de Verkoopperiode te zijn afgerond. Wij garanderen niet dat u de Hype-producten voor of na vrijgave daarvan ook daadwerkelijk kunt kopen.

Retourneren

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2.13-2.15 van de algemene voorwaarden van adidas is het de Koper toegestaan om een Hype-product te retourneren.

 

3. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

 

3.1 Inleiding 

 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van het Platform, met inbegrip van de daarin vervatte software (“Software”).

  

Op uw toegang tot en gebruik van het Platform en de informatie, het materiaal, de producten en de diensten die via het Platform beschikbaar worden gesteld, zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing, ongeacht of u via het Platform een account heeft dat gekoppeld is aan uw naam/en of uw contactgegevens (“Account”).  

 

U wordt verzocht deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u van het Platform gebruik maakt. Indien u verder gaat met het gebruik van of met het inloggen op het Platform nadat u gelegenheid heeft gehad om deze Gebruiksvoorwaarden door te lezen, erkent u dat adidas het Platform bij wijze van tegenprestatie gratis aan u aanbiedt, in ruil waarvoor u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden.  

 

Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u zich geen toegang verschaffen tot of gebruikmaken van het Platform.  

 

Voor zover door u persoonsgegevens worden verstrekt in ruil voor toegang tot en gebruik van het Platform, zijn de voorwaarden van hoofdstuk 4 van toepassing.

 

3.2 Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden 

 

Wij kunnen te allen tijde wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden aanbrengen indien wij van oordeel zijn dat dit redelijkerwijze nodig is (bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen of in verband met de wet- en regelgeving). U ontvangt daarvan redelijkerwijze zo vroeg mogelijk vooraf bericht (bijvoorbeeld bij het inloggen op het Platform of via een kennisgeving, waarbij wij gebruikmaken van de contactgegevens die u aan ons hebt opgegeven, en/of op een andere door ons passend geachte wijze).  

 

In bepaalde omstandigheden kunnen wij u vragen om de nieuwste versie van het Platform te downloaden en/of akkoord te gaan met een nieuwe versie van deze Gebruiksvoorwaarden voordat u het gebruik van het Platform kunt voortzetten. Voortgezet gebruik van het Platform betekent dat u akkoord gaat met de nieuwe of gewijzigde voorwaarden en/of updates. 

 

3.3 Auteursrecht en eigendomsrechten 

 

Alle content die op het Platform wordt getoond, waaronder mede begrepen tekst, graphics, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid en illustraties die bescherming genieten ingevolge de wet- en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom, behoudens Gebruikerscontent, (hierna gezamenlijk te noemen: "Content") is eigendom van adidas en/of van de licentiegevers, leveranciers, tussenpersonen en/of Contentproviders van adidas.  

 

U mag het Platform en de Content uitsluitend gebruiken voor het daarmee beoogde doel. Behoudens voor zover wij u anderszins via het Platform berichten, mag u documenten, geluidsopnames en filmpjes die op u het Platform aantreft, uitsluitend gebruiken voor privé-, informatie- en niet-commerciële doeleinden.  

 

Het is u niet toegestaan om wijzigingen in dit materiaal aan te brengen, dan wel de informatie of de werken die u op het Platform aantreft, te kopiëren, te verspreiden, te verzenden, te vertonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, in licentie te geven, over te dragen of te verkopen of daarvan afgeleide werken te maken.  

 

Behoudens voor zover dit is toegestaan volgens het toepasselijke auteursrecht, dient u zelf toestemming te verkrijgen voor hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat op het Platform beschikbaar is. Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden is het verboden om bedoeld materiaal geheel of gedeeltelijk op een andere mobiele applicatie, website of online service te gebruiken.  

 

U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving die van toepassing is op u en op het gebruik dat u van het Platform maakt. Het Platform, de daarin vervatte Content en alle daarmee verband houdende rechten blijven in uitsluitende eigendom toebehoren aan adidas en zijn licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het is u niet toegestaan om auteursrechtelijke, handelsmerkenrechtelijke of andere eigendomsaanduidingen op het materiaal dat u op het Platform aantreft, daarvan te verwijderen. 

 

3.4 Handelsmerken 

 

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van adidas die als onderdeel van of in verband met het Platform worden gebruikt (gezamenlijk te noemen: "Merken") zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de adidas Groep of van gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers of licentiegevers van de adidas Groep. Het is u niet toegestaan om de Merken van adidas op welke wijze dan ook te gebruiken, te kopiëren, te verveelvoudigen, opnieuw openbaar te maken, te uploaden, te posten, te verspreiden of te wijzigen, waaronder begrepen in reclame of publicitaire activiteiten in verband met de distributie van materiaal op het Platform, een en ander behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van adidas. Het gebruik van de Merken van adidas op een andere mobiele applicatie, website of online service is niet toegestaan. adidas verbiedt het gebruik van de Merken van adidas als "hot" link op of naar een andere mobiele applicatie, website of online service, behoudens voor zover voor een dergelijke link vooraf goedkeuring is verleend. 

 

3.5 Software

 

De Software wordt u door adidas verstrekt onder de volgende voorwaarden. adidas verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie tot gebruik van de Software uitsluitend ter gebruik van het Platform. Behoudens voor zover uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden anders is bepaald, is het u niet toegestaan om: (a) de Software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, (b) kopieën van de Software of van een gedeelte daarvan te distribueren aan derden, (c) de Software geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, te vertalen, daarop reverse engineering toe te passen, veranderingen daarin aan te brengen, te decompileren, te disassembleren of daarvan afgeleide werken te maken, behoudens voor zover zulks wettelijk is toegestaan, (d) de Software geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven, uit te lenen, in sublicentie te geven, te verhuren, te distribueren of anderszins daarop trachten rechten te verlenen aan derden, dan wel (e) de Software geheel of gedeeltelijk te gebruiken als servicebureau of als serviceprovider van applicaties, dan wel derden geheel of gedeeltelijk toegang tot de Software te verlenen. De Software kan deels zijn aangeleverd door en/of in eigendom berusten bij derden.  

 

Het is u niet toegestaan om software of een robot, crawler, spider, page scraper of een ander geautomatiseerd middel of apparaat in te zetten voor (a) het verkrijgen van toegang tot het Platform of de daarin vervatte content, het kopiëren, beïnvloeden of monitoren van het Platform of de daarin vervatte content, dan wel het omzeilen van de structuur of presentatie van het Platform of de daarin vervatte content, dan wel voor (b) het verstoren van de werking van het Platform of van transacties die via het Platform worden verricht, het verstoren of beïnvloeden van iemands gebruik van het Platform, dan wel het helpen van derden bij de aankoop van een product via het Platform.

 

Het is u niet toegestaan om onbevoegde toegang tot een onderdeel of functie van het Platform of tot een aan het Platform gekoppeld systeem trachten te verkrijgen via hacking, password mining of andere illegale of onrechtmatige middelen. 

 

Bepaalde materialen van derden die aan adidas zijn geleverd voor gebruik in samenhang met de Software vallen onder open-source-softwarelicentieovereenkomsten die samen met die materialen van derden zijn meegeleverd. adidas maakt geen enkele aanspraak op de eigendom van deze open-source-software, welke software uitsluitend wordt geleverd conform het bepaalde in met die software meegeleverd licentieovereenkomsten. Dit betekent dat de hiervoor vermelde beperkingen ten aanzien van gebruik, eigendom, wijziging en andere bepalingen in verband met de Software niet van toepassing hoeven te zijn op deze open-source software.  

 

3.6 Juistheid van gegevens 

 

Wij trachten ervoor te zorgen dat de informatie op het Platform volledig, juist en actueel is. Ondanks onze inspanningen is dat wellicht niet altijd het geval. Wij zijn echter niet verplicht om deze informatie te onderhouden of te actualiseren. U dient derhalve niet op deze informatie te vertrouwen. Wanneer u dat wel doet, doet u dat voor eigen risico. 

 

3.7 Minderjarigen 
 

Voor het inloggen op of gebruik van het Platform dient u minimaal 16 jaar te zijn.  

 

3.8 Aanlevering van gegevens door u 

 

Wanneer u gegevens over uzelf aan ons of aan andere gebruikers van het Platform verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een Account, dient u: (a) juiste, actuele gegevens te verstrekken en zich niet voor te doen als een ander en (b) deze gegevens te onderhouden en terstond bij te werken, zodat de gegevens juist en actueel blijven. Indien u gegevens over uzelf verstrekt die onjuist of onvolledig zijn dan wel wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat deze gegevens onjuist of onvolledig zijn, behouden wij ons het recht voor om een door u aangemaakt account op te schorten of te beëindigen, te weigeren om via het Platform diensten aan u te leveren en/of aan u alle huidige of toekomstige gebruik van het Platform of enig onderdeel daarvan te ontzeggen. 

 

3.9 Gebruikerscontent 

 

U begrijpt dat alle informatie, gegevens en andere materialen die u en andere gebruikers van het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar maken, waaronder begrepen de informatie die wordt verstrekt bij het aanmaken van een Account en informatie die u deelt met of beschikbaar stelt aan andere gebruikers van het Platform ("Gebruikerscontent"), onder uw eigen verantwoordelijkheid vallen dan wel onder de verantwoordelijk vallen van degene van wie die Gebruikerscontent afkomstig is. Dit betekent dat u – en niet wij - verantwoordelijk bent voor alle Gebruikerscontent die via het Platform door u wordt geüpload, gepost, verzonden, openbaar gemaakt, getoond of anderszins via het Platform beschikbaar wordt gesteld.  

 

Wij voeren geen beheer over de geposte Gebruikerscontent en als zodanig wordt de juistheid, integriteit of kwaliteit van de Gebruikerscontent niet door ons gegarandeerd. De Gebruikerscontent is voorts uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en niet als vervanging van professioneel medisch advies of een professionele medische diagnose of behandeling. U begrijpt dat u door gebruik van het Platform in contact kunt komen met aanstootgevende, onzedelijke of verwerpelijke Gebruikerscontent.  

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor Gebruikerscontent en niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door Gebruikerscontent of door uw gebruik daarvan of door de omstandigheid dat u zich op Gebruikerscontent heeft gebaseerd. 

 

Door het uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikerscontent, verklaart u dat: 

 

·                 u rechthebbende bent van alle rechten op die Gebruikerscontent; 

 

·                 u afstand heeft gedaan van alle eventuele "morele rechten" op die Gebruikerscontent, waaronder mede begrepen het recht om als maker van die content te worden aangemerkt; 

 

·                 u gerechtigd bent om die Gebruikerscontent op grond van deze Gebruiksvoorwaarden door ons te laten gebruiken;

 

·                 alle door u geposte Gebruikerscontent juist is, niet strijdig is met deze Gebruiksvoorwaarden, geen schending oplevert van het bepaalde in een contract of overeenkomst waaraan u nu of in de toekomst gebonden bent, geen schending oplevert van de geldende wet- en regelgeving en geen schade toebrengt aan natuurlijke of rechtspersonen; en 

 

·                 u minimaal 16 jaar bent. 

 

3.10 Licentieverlening door u aan adidas voor Gebruikerscontent 

 

Door het uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikerscontent, verleent u aan ons een wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie (met het recht van sublicentie) tot gebruik, verveelvoudiging, vertoning, aanpassing, wijziging, openbaarmaking of verspreiding van die Gebruikerscontent of van een gedeelte daarvan in welke vorm of via welk medium of welke (reeds bekend of nog te ontwikkelen) technologie dan ook als onderdeel van of in verband met het Platform.  

 

Wij mogen Gebruikerscontent wijzigen of aanpassen, onder andere voor verzending, vertoning of verspreiding via netwerken en ter voldoening aan de eisen van netwerken, diensten of andere media. Wij of anderen kunnen geheel naar eigen inzicht verwijzen naar uw naam of naar een andere identifier die u bij het posten van Gebruikerscontent heeft verstrekt. U belooft dat wij door openbaarmaking en gebruik van uw Gebruikerscontent geen inbreuk maken op de rechten van derden. 

 

3.11 Recht van adidas om gebruik te maken van Gebruikerscontent 

 

Alle door u via het Platform geüploade, geposte, verzonden, openbaar gemaakte, getoonde of anderszins beschikbaar gestelde Gebruikerscontent kan door adidas worden aangewend conform ons Privacyverklaring. adidas behoudt zich het recht voor om Gebruikerscontent op het Platform naar eigen inzicht te wijzigen, te comprimeren of te verwijderen of om te weigeren Gebruikerscontent te posten. adidas garandeert niet dat u de Gebruikerscontent die u in verband met het Platform beschikbaar heeft gesteld, kunt aanpassen of verwijderen. Wij hebben geen enkele geheimhoudingsverplichting ten aanzien van de door u via het Platform beschikbaar gestelde Gebruikerscontent.  

 

3.12 Uw gedrag 

 

U verbindt zich tot naleving van alle wet- en regelgeving die van toepassing is op uw toegang tot en gebruik van het Platform.Voorts onthoudt u zich van: 

 

·       het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van Gebruikerscontent waarvan u weet dat deze vals, onjuist of misleidend is; 

 

·       het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van Gebruikerscontent die in strijd is met de wet- of regelgeving (waaronder mede begrepen op het gebied van exportcontroles, consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, discriminatie en misleidende reclame);  

 

·       het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van Gebruikerscontent die schadelijk, bedreigend, grof, treiterend, beledigend, vulgair of onzedig is, inbreuk maakt op iemands persoonlijke levenssfeer, hatelijk is, op grond van ras of afkomst discrimineert of anderszins verwerpelijk is of op welke wijze dan ook schadelijk is voor minderjarigen; 

 

·       het vervalsen van headers of anderszins manipuleren van identifiers om de oorsprong van via het Platform verzonden Gebruikerscontent te verhullen; 

 

·       het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van Gebruikerscontent ten aanzien waarvan u wettelijk, contractueel noch op vertrouwelijke basis het recht heeft om deze beschikbaar te stellen (zoals voorkennis, of bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie die u in het kader van een dienstverband of ingevolge een geheimhoudingsovereenkomst ter kennis is gekomen of aan u is medegedeeld); 

 

·       het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van Gebruikerscontent die inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander recht van wie dan ook; 

 

·       het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van ongevraagde of onbevoegde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, pyramidespel of andere vorm van werving; 

 

·       het uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikerscontent die door een andere gebruiker van het Platform is verstrekt (of een afbeelding of foto van die Gebruikerscontent) op een andere website, mobiele applicatie of online dienst zonder voorafgaande toestemming van die gebruiker; 

 

·       het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van materiaal met daarin een softwarevirus of andere computercode, bestand of programma die/dat bedoeld is om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te vernietigen of te beperken; 

 

·       het verrichten van handelingen die aan een goede werking van het Platform in de weg staan, de veiligheid van het Platform in gevaar brengen of anderszins schade toebrengen aan het Platform of aan materiaal dat of informatie die via het Platform beschikbaar is; 

 

·       het trachten te verkrijgen van onbevoegde toegang tot een onderdeel of functie van het Platform, tot andere systemen of netwerken die aan het Platform zijn gekoppeld, tot onze servers of de servers van onze serviceproviders of tot een of meer op of via het Platform aangeboden diensten, waaronder mede begrepen via hacking, password mining of andere onrechtmatige middelen; 

 

·       het onderzoeken, scannen of uittesten van de kwetsbaarheden van het Platform of van een daaraan gekoppeld netwerk, of het omzeilen van de authenticatiemaatregelen op het Platform of op een daaraan gekoppeld netwerk; 

 

·       overeenkomstig artikel 3.5, het aanwenden van geautomatiseerde middelen om informatie of Content van het Platform te verzamelen of anderszins toegang tot het Platform te verkrijgen, waaronder mede begrepen via het gebruik van technische tools zoals robots, spiders or scrapers, zonder onze voorafgaande toestemming; 

 

·       het oogsten of anderszins verzamelen en opslaan van gegevens over andere gebruikers van het Platform, waaronder begrepen e-mailadressen; 

 

·       het installeren van software, bestanden of codes waarvoor de gebruiker van een computer of apparaat geen toestemming heeft gegeven of waarmee geheel of gedeeltelijk de controle wordt overgenomen over het verwerkingsprogramma van een computer of apparaat zonder dat de gebruiker daarvan daartoe toestemming heeft verleend; dan wel 

 

·       het verstoren of manipuleren van de werking van het Platform of van de daaraan gekoppelde servernetwerken of het niet in acht nemen van de eisen, procedures, beleid of regels van de aan het Platform gekoppelde netwerken. 

 

3.13 Links naar websites en online diensten die eigendom zijn van derden of door derden worden beheerd 

 

Om u van dienst te zijn, kunnen op het Platform links worden opgenomen naar websites en/of online diensten die eigendom zijn van derden of door derden worden beheerd of wordt u zo nu en dan naar deze websites of diensten doorverwezen. Ook kan het Platform op uw verzoek een koppeling maken naar sociale netwerkwebsites die niet van ons zijn en ook niet door ons beheerd worden. 

  

Deze websites en online diensten zijn buiten onze macht gelegen en u aanvaardt dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de juistheid, de verzameling, het gebruik of de verstrekking van informatie, naleving van auteursrechten, rechtmatigheid, fatsoen of overige aspecten van deze websites en online diensten, waaronder begrepen de werking daarvan en de daarop of via die websites of diensten getoonde content. Het opnemen van een dergelijke link op het Platform betekent niet dat wij onze goedkeuring geven aan die website of online dienst of aan de daarop of via die website of dienst getoonde content of betrokken zijn bij de uitvoerders van die website of dienst. U gaat ermee akkoord dat u ons niet verantwoordelijk houdt voor schade die mocht voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van een gelinkte website of online dienst. 

 

3.14 Registratie en wachtwoorden 

 

Voordat u toegang krijgt tot bepaalde pagina’s op het Platform kunt of moet u zich registreren of een login-ID en wachtwoord aanvragen. U bent uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw login-ID en wachtwoord en voor alle gebruik van uw login-ID, wachtwoord en/of account, ongeacht of u hiervoor toestemming heeft gegeven. U dient ons onmiddellijk in kennis te stellen van onbevoegd gebruik van uw login-ID, wachtwoord of account en van andere veiligheidsinbreuken waarbij via uw account toegang tot het Platform is verkregen. U erkent dat u door ons aansprakelijk kan worden gesteld voor door ons of door een andere natuurlijke of rechtspersoon geleden schade als gevolg van de omstandigheid dat uw login-ID, wachtwoord of account door iemand anders is gebruikt omdat u geen redelijke maatregelen heeft genomen om uw accountgegevens veilig en geheim te houden. 

 

3.15 Functioneren van het Platform en beëindiging van de overeenkomst 

 

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om al dan niet met voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen inzicht: (i) het functioneren van het Platform of uw toegang tot het Platform of de tussen u en ons ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden aangegane overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of te beëindigen om welke reden dan ook, waaronder mede begrepen schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u, (ii) het Platform geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te passen, en/of (iii) het normale functioneren van het Platform geheel of gedeeltelijk te onderbreken, voor zover zulks nodig is voor routinematig of overig onderhoud, foutherstel of om andere wijzigingen in het Platform aan te brengen, onder meer in verband met veranderingen in de technische omgeving of functionaliteiten, veranderingen in het aantal gebruikers of verbeteringen in de dienstverlening. 

 
Ingeval beëindiging van de ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden aangegane overeenkomst om welke reden dan ook geldt dat: 

·       alle aan u ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden verleende rechten komen te vervallen; 

·       u alle activiteiten die u op grond van deze Gebruiksvoorwaarden mag verrichten, onmiddellijk dient te staken, waaronder begrepen uw gebruik van het Platform; 

·       u het Platform onmiddellijk dient te wissen of te verwijderen van uw apparaat of apparaten en alle alsdan in uw bezit zijnde of binnen uw macht gelegen kopieën van het Platform of van onderdelen daarvan onmiddellijk dient te vernietigen en op ons verzoek schriftelijk bewijs aan ons (of aan een door ons aan te wijzen vertegenwoordiger) dient te verstrekken dat u dit inderdaad heeft gedaan. 

 

U kunt deze overeenkomst te allen tijde zonder kennisgeving om welke reden dan ook beëindigen door de App te verwijderen. De wijze waarop u dit kunt doen, hangt af van uw apparaat. Om de App te verwijderen, kunt gebruikmaken van de applicatiemanager die bij uw apparaat is meegeleverd of de handleiding van uw apparaat raadplegen. 

 

De onderdelen “Licentieverlening door u aan adidas voor Gebruikerscontent” en “Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden schade”blijven na beëindiging van de ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden aangegane overeenkomst onverminderd van toepassing. 

 

 

3.16 Toegang tot het Platform  

 

adidas en gelieerde ondernemingen garanderen niet dat de functionaliteit van het Platform zonder storingen of fouten functioneert en dat gebreken zullen worden hersteld. 

Het Platform kan zonder bericht vooraf geheel of gedeeltelijk door ons worden opgeschort, gewijzigd of opgeheven.  

 

 3.17 Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden schade 

 

Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor door ons veroorzaakte, voorzienbare schade. Indien wij ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn wij verantwoordelijk voor de door u geleden schade die het voorzienbare gevolg is van onze tekortkoming of het door ons niet betrachten van redelijke zorgvuldigheid en kennis en kunde. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor schade die niet voorzienbaar is. Schade is voorzienbaar wanneer het duidelijk is dat deze zal ontstaan of wanneer u en wij op het moment dat u met deze voorwaarden akkoord gaat, weten dat deze zou kunnen ontstaan. 

Onze aansprakelijkheid jegens u wordt niet door ons beperkt of uitgesloten in die gevallen waarin dat in strijd zou zijn met de wet. Daaronder wordt mede verstaan onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel door onze nalatigheid of door de nalatigheid van onze werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers of als gevolg van bedrog of een verkeerde voorstelling van zaken. 

Indien door ons geleverde digitale content gebrekkig is en schade toebrengt aan een apparaat of digitale content van u, zullen wij die schade herstellen of u een vergoeding betaling. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen als u ons advies had opgevolgd en een gratis beschikbaar gestelde update had geïnstalleerd, of voor schade die door u is veroorzaakt doordat u de installatieinstructies niet correct heeft opgevolgd of niet over de door ons aanbevolen minimale systeemeisen beschikt. 

Het Platform is bedoeld voor thuis- en privégebruik. Indien u het Platform voor commerciële, bedrijfsmatige of wederverkoopdoeleinden gebruikt, zijn wij jegens u niet aansprakelijk voor winst- of omzetderving, bedrijfsonderbrekingen of gemiste commerciële kansen. 

 

3.18 Als wij onze rechten uit deze overeenkomst tijdelijk niet uitoefenen, kunnen wij dat later alsnog doen 

 

Indien wij onze rechten uit deze overeenkomst tijdelijk niet uitoefenen, kunnen wij dat later alsnog doen. Indien wij niet onmiddellijk eisen dat u uw verplichtingen ingevolge deze voorwaarden uitvoert of ingeval van wanprestatie eventuele maatregelen jegens u tijdelijk opschorten, betekent dit niet dat u uw verplichtingen niet langer hoeft na te komen en kunnen wij alsnog op een later tijdstip maatregelen tegen u treffen. 

 

4. VERKOOPVOORWAARDEN DIGITALE CONTENT EN DIGITALE DIENSTEN

4.1 Wanneer zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing?

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing wanneer u uw persoonsgegeven aan ons verstrekt in ruil voor toegang tot en gebruik van ons Platform.  Dit hoofdstuk 4 is niet van toepassing wanneer wij uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen voor het leveren van digitale content of een digitale dienst aan u of met als enig doel het voldoen aan wettelijke eisen, of wanneer wij alleen metagegevens verzamelen overeenkomstig toepasselijke wetgeving. U stemt in met deze verkoopvoorwaarden wanneer u het Platform gaat gebruiken, bijvoorbeeld doorhet aanmaken van een adidas-account. Van deze verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk met ons is overeengekomen.

Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, heeft u geen toegang tot het Platform en mag u hetPlatformniet gebruiken.  

4.2 Conformiteit; updates

Bij adidas staat kwaliteit voorop en wij zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat ons Platform aan de overeenkomst voldoet.

In het kader van deze wettelijke verplichting zullen wij u van tijd tot tijd veiligheids- en technische updates aanbieden en u verzoeken deze te installeren. Het is uw verantwoordelijkheid om deze updates onverwijld te installeren en te zorgen dat het besturingssysteem van uw eindapparaat wordt bijgewerkt als dit nodig is voor dergelijke updates. Als u de door ons ter beschikking gestelde update niet installeert, zijn wij niet aansprakelijk voor non-conformiteit van het Platform als gevolg van het ontbreken van die update.

Indien ons Platform niet in overeenstemming is met de koopovereenkomst, heeft u het recht om dit gebrek te laten herstellen. Uw recht om zich op non-conformiteit te beroepen, vervalt twee (2) jaar na de levering van het Platform. U dient in redelijkheid uw medewerking te verlenen om te beoordelen of de oorzaak van de non-conformiteit te wijten is aan uw digitale omgeving. Indien u deze medewerking niet verleent, berust de bewijslast ten aanzien van conformiteit bij u.

4.3 Herroepingsrecht

U heeft het recht om uw overeenkomst met ons binnen veertien (14) dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst was aangegaan (“herroepingstermijn”) zonder opgaaf van redenen te herroepen.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, dient u ons vóór het verstrijken van de herroepingstermijn te laten weten dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (adidas Benelux B.V., c/o adidas Customer Service, Withdrawal Department, Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Nederland) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post) te laten weten dat u heeft besloten de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het standaardformulier voor herroeping in bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden, maar dit is niet verplicht. U kunt de koopovereenkomst ook elektronisch herroepen door de verklaring van herroeping in te vullen op ons Platformhttps://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=NL&brand=adidas&language=nl_NLof door uw account te verwijderen. Ga hiervoor binnen de herroepingstermijn naar “Data settings” onderaan onze website en klik op “Delete my data & account”.Als u van een van deze twee opties gebruikmaakt, zullen wij de ontvangst hiervan per e-mail bevestigen.

 

4.4Gevolgen van herroeping

Indien u de overeenkomst herroept, vervalt de toegang tot het Platform en zult u zich onthouden van het gebruikmaken of aan derden ter beschikking stellen van het Platform.

Indien u de overeenkomst herroept, zullen wij ons onthouden van het gebruiken van Gebruikerscontent, voor zover dit geen persoonsgegevens betreffen, die door u bij gebruik van het Platform zijn verstrekt of aangemaakt, behalve wanneer deze Gebruikerscontent:

                            i.         nutteloos is buiten de context van het Platform,

                          ii.         uitsluitend samenhangt met uw gebruik van het Platform,

                         iii.         door ons is geaggregeerd met andere gegevens en niet kan worden gedisaggregeerd of alleen met onevenredig veel moeite kan worden gedisaggregeerd, of

                         iv.         door u samen met andere klanten is gegenereerd, op voorwaarde dat andere klanten de Gebruikerscontent nog steeds kunnen gebruiken.

Wij zullen op uw verzoek alle Gebruikerscontent, voor zover dit geen persoonsgegevens betreffen, aan u ter beschikking stellen die door u bij gebruik van het Platform zijn verstrekt of aangemaakt, behalve in de gevallen van (i), (ii) en (iii) zoals hierboven vermeld.

Als u van de mogelijkheid gebruikmaakt om uw account te verwijderen (via “Delete my data & account”, zoals bepaald in clausule 4.3 hierboven) om de koopovereenkomst te herroepen en u een kopie van alle Gebruikerscontent, waaronder persoonsgegevens, wenst te ontvangen, download deze eerst voordat u uw account verwijdert. Ga hiervoor naar ‘Data Settings’ onderaan onze website en klik op ‘Send me my data’ of ‘Send me my machine readable data’.

Let erop dat als u om een kopie van uw door ons verwerkte gegevens hebt verzocht, uw account alleen kan worden verwijderd nadat de export is afgerond. Zo niet, dan kunnen wij niet meer aan uw verzoek voldoen.

Op de gevolgen van herroeping met betrekking van gegevens die als persoonsgegevens worden beschouwd, zijn de bepalingen van de Privacyverklaring van toepassing.

 

4.5 Gebruikerscontent; gevolgen van beëindiging

Niettegenstaande het bovenstaande: indien uGebruikerscontent heeft geüpload, gepost, verzonden, openbaar gemaakt, getoond of anderszins via hetPlatform beschikbaar heeft gesteld, geldt in geval van beëindiging van de koopovereenkomst het volgende:

 • De rechten die overeenkomstig paragraaf 3.11 zijn verleend met betrekking totGebruikerscontent, voor zover het niet om persoonsgegevens gaat, komen te vervallen. Dit is echter niet van toepassing indien dergelijkeGebruikerscontent:
  1. nutteloos is buiten de context van het Platform,
  2. uitsluitend samenhangt met uw gebruik van hetPlatform,
  3. door ons is geaggregeerd met andere gegevens en niet kan worden gedisaggregeerd of alleen met onevenredig veel moeite kan worden gedisaggregeerd, of
  4. door u samen met andere klanten is gegenereerd, op voorwaarde dat andere klanten de Gebruikerscontent nog steeds kunnen gebruiken.

·       Met betrekking tot Gebruikerscontent die persoonsgegevens bevat, prevaleren de bepalingen van de Privacyverklaring van het Platform.

5. DIVERSEN


5.1 Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen of opmerkingen heeft over het Platform of de algemene voorwaarden van adidas, of in het onwaarschijnlijke geval dat u een klacht heeft, kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice via hetHelp-gedeelte op hetPlatform.

U kunt ook schrijven naar het onderstaande adres:

Klantenservice
Hoogoorddreef 9A,

1101 BA Amsterdam

Nederland

5.2 Voorrang

In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van adidas en content in andere delen van het Platform of in links, prevaleren de algemene voorwaarden in dit document.

5.3 Wijzigingen in de algemene voorwaarden vanadidas

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

Op het gebruik van het Platform en elke overeenkomst tussen u en ons is de versie van de algemene voorwaarden van adidas van toepassing die van kracht is op het moment dat u de bestelling via het Platform plaatst of op de dag dat u het Platform gebruikt (indien van toepassing).

Controleer regelmatig of er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van adidas.

5.4 Gegevensbescherming

adidasrespecteert de privacy van personen die het Platform gebruiken. Uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt om onze noodzakelijke contractuele verplichtingen na te komen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. Voor meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, het soort gegevens dat wij verzamelen, hoe en voor welk doel wij uw gegevens gebruiken en onder welke omstandigheden wij gegevens vrijgeven, verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

5.5 Scheidbaarheid

Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden van adidas dienen afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar te worden geïnterpreteerd. Indien een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden afgesplitst en geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van adidas.

5.6 Uitbesteding en cessie

adidas behoudt zich het recht voor om onze rechten en verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden van adidas geheel of gedeeltelijk uit te besteden, over te dragen, te cederen of te noveren, op voorwaarde dat uw rechten op grond van deze algemene voorwaarden niet worden aangetast. Het is u niet toegestaan uw rechten of verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden uit te besteden, te cederen of anderszins over te dragen zonder onze schriftelijke toestemming.

5.7 Overmacht

adidas zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging in de nakoming of het niet nakomen van onze verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden wanneer zulks het gevolg is van een omstandigheid die in redelijkheid buiten de macht van adidas ligt.

5.8 Toepasselijk recht en bevoegdheid

Op deze algemene voorwaarden van adidas is Nederlands recht van toepassing. Op de koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Dit heeft geen invloed op de toepasselijke dwingendrechtelijke regels volgens het recht van uw woonland.

Eventuele geschillen die zich op grond van deze algemene voorwaarden voordoen, kunt u naar eigen keuze voorleggen aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland, of aan de bevoegde rechter in het land van uw gewone verblijfplaats indien dit laatste een EU-lidstaat is, welke rechters – met uitsluiting van alle andere – bevoegd zijn om dergelijke geschillen te beslechten. adidas zal eventuele geschillen die zich op grond van deze algemene voorwaarden voordoen, voorleggen aan de bevoegde rechter in het land van uw gewone verblijfplaats indien dit een EU-lidstaat is, of anders aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

5.9 Informatie over batterijen

In sommige door adidas verkochte producten zitten batterijen.

Het symbool van een vuilnisbak met een kruis erdoor geeft duidelijk aan dat er sprake is van wegwerpbatterijen of oplaadbare batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten. Onder het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak kunnen de chemische aanduidingen van de betreffende gevaarlijke stoffen worden vermeld. Voorbeelden zijn Pb (lood), Cd (cadmium) en Hg (kwik).

Oude wegwerpbatterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het gewone huishoudelijk afval worden weggegooid. U kunt deze gratis inleveren bij het gemeentelijke inzamelpunt of bij een winkel. U kunt gekochte batterijen en oplaadbare batterijen na gebruik ook persoonlijk bij ons inleveren (zonder apparaat). Stuur geen batterijen per post op.

 

Versie december2022

BIJLAGE 1 bij deze algemene voorwaarden

 

Modelformulier voor herroeping

Aan

adidas Benelux B.V.

c/o adidas Customer Service,
Returns department,
Hoogoorddreef 9A,

1101 BA Amsterdam

Nederland

 

Ik /Wij* deel/delen u hierbij mede dat ik/wij* mijn/onze* koopovereenkomst voor de volgende goederen herroep(en):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Besteld op*/Ontvangen op*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Naam consument(en) en bestelnummer:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Adres consument(en):

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Datum/Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.